360° zpětná vazba

emoční inteligence

Podpořte spolupráci lidí i týmů

360° zpětná vazba – emoční inteligence

360° zpětná vazba - ikona

360° zpětná vazba přináší komplexní pohled na účastníka. Ten získává zpětnou vazbu od většího počtu respondentů, nejčastěji od nadřízených, kolegů a podřízených. Celkový obraz dotváří také sebehodnocení.

360° zpětná vazba – emoční inteligence vychází z principů klasické „třistašedesátky“, kdy skupina hodnotitelů (typicky nadřízený, kolegové, podřízení) hodnotí pracovníka dle předem definovaných oblastí. V případě 360° zpětné vazby – emoční inteligence jsou otázky zaměřené na oblasti, související s emoční inteligencí, tj. rozpoznání emocí u druhých, asertivita, stress management a budování vztahů.

Kromě zpětné vazby skrze standardizované otázky mohou hodnotitelé také uvést otevřené komentáře, doporučení a ocenění svých kolegů, kterým je 360° zpětná vazba adresována. Hodnocený pracovník tak získává skutečně komplexní a vyváženou zpětnou vazbu od svého okolí, kterou může porovnat s vlastním sebehodnocením.

 • Flexibilní nastavení
 • Individuální i týmové reporty
 • Zajištění anonymity

360° ZPĚTNÁ VAZBA – EMOČNÍ INTELIGENCE SLEDUJE 4 HLAVNÍ KOMPETENCE

Asertivita
Prosazuje se účastník přiměřeně, nikoli na úkor druhých? Je schopen adekvátně reagovat na agresivní chování, umí vyjádřit svůj názor, a jak si poradí s kritikou či nabízenou pomocí?
Stress management
Tato oblast otázek se orientuje na schopnost reagovat pod tlakem, pojmenovat priority a vést úkoly i za ztížených okolností k řešení. Zohledňuje také schopnost účastníka projevovat a ovládat své emoce ve vypjatých situacích.
Rozpoznání emocí u druhých
Dokáže účastník vnímat emoce ostatních a atmosféru v týmu? Umí je předvídat a dokáže se na věci podívat „očima druhých“?
Budování vztahů
Zajímá se účastník o druhé, respektuje jejich názory a je ochoten jim poradit? V této části také zjišťujeme schopnost zapojit sebe i ostatní do dění v týmu.

Díky flexibilním možnostem reportů z 360° zpětné vazby namixujete výstupní zprávu snadno tak, aby z ní maximálně vytěžil jak hodnocený, tak manažer či kouč.

PROVĚŘENÁ METODIKA A FLEXIBILNÍ ONLINE ŘEŠENÍ

 • 360° zpětnou vazbu zaměřenou na emoční inteligenci realizujeme osvědčenou metodikou a online.
 • Kromě přednastavených otázek je zde prostor rovněž pro osobní komentáře a doporučení.
 • K dispozici jsou podrobné, snadno interpretovatelné výstupní zprávy, jejichž varianty si můžete zvolit.
 • Součástí výstupů je také srovnání vlastního sebenáhledu s hodnocením ostatními hodnotiteli.

Ceník 360° zpětné vazby

Informaci o ceně nástroje 360° zpětná vazba naleznete v ceníku:

Nebo se nám ozvěte na [email protected] a kalkulaci Vám rádi zašleme.

Ukázkové výstupy 360° zpětné vazby

Individuální výstupy 360° zpětné vazby – emoční inteligence

V rámci individuálních zpráv z 360° zpětné vazby – emoční inteligence si můžete zdarma vytvořit výstup z několika předdefinovaných kategorií – např. jiný typ zprávy využijete pro hodnoceného, jiný pro nadřízeného a jiný pro kouče.

Nebo si můžete snadno sami nakombinovat výstup přesně dle představ, na výběr máte desítky možných grafů a přehledů.

Týmové výstupy 360° zpětné vazby – emoční inteligence

Kromě individuálních zpráv snadno zobrazíte i výstupy za celý tým. Můžete si vybrat ze dvou typů týmových výstupů.

Zaujala Vás 360° zpětná vazba – emoční inteligence?

Rádi Vám ji osobně představíme a ukážeme Vám možné přínosy právě pro Vaši společnost. Těšíme se na setkání s Vámi!

Víte, že:

 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
  PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
 • VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
  VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt