Online nástroje pro výběr a rozvoj zaměstnanců, které prokazatelně fungují

08. 10. 2021

Již 10 let vyvíjíme online nástroje pro práci s lidmi. Aktuálně je využívá více než polovina z 20 největších společností v České republice a stovky dalších firemních klientů. Co za tím stojí, proč jsou naše nástroje tak oblíbené? Jak pomáhají s výběrem zaměstnanců, úspěšnou identifikací talentů a rozvojem lidí? Přečtěte si v článku, který byl nedávno publikován na HR news.

online_nastroje_screen na compu 2

Díky psychodiagnostickým dotazníkům a testům poznáte lidi lépe

Online nástroje obecně přináší vyšší flexibilitu, rychlost vyplňování a zpracování dat, možnost ihned po vyplnění získat výstupní zprávy, ale hlavně – je to příležitost získat i souhrnná a big data, která poté umožňují využití pokročilejších nástrojů, jako jsou týmové výstupy či Job Matching.

A právě práce s výstupy je vysokou přidanou hodnotou Psychodiagnostiky TCC online. Propojujeme dotazníky navzájem, propojujeme je s kandidátem, s pozicí a nároky na ni, někdy i s týmem či profilem šéfa.

Občas se setkáme s nedůvěrou vůči online nástrojům, které přeci: „Práci s lidmi nenahradí!“ Ano, online nástroje práci s lidmi nenahradí, ale zásadně ji pomáhají dělat efektivněji. Dávají všem stejnou a nezaujatou šanci odhalit své kvality. Umožňují objevit skryté talenty, cíleně pojmenovat motivátory, stresory či rozvojové potřeby a nacházet ten správný „match“, ať už na úrovni „já – pozice“ nebo „já – šéf“ či „já – tým nebo firemní kultura”.

Dnes už umíme najít lidi, kteří nejlépe uspějí na konkrétních pozicích, umíme zjistit soulad s preferovanými kompetencemi, které jsou klíčové pro danou firmu, její kulturu a dokážeme i říct, zda a jak kandidát zapadne do konkrétního týmu. Když napojíme kompetenční modely na výstupy z dotazníků či testů, ihned víme, zda mají kandidáti potřebné předpoklady uspět.

Užitečné jsou také týmové reporty, ze kterých snadno identifikujeme potřeby konkrétních týmů, ať již rozvojové nebo např. potřebu doplnit do týmu určitý typ člověka.

Zpětná vazba na všech úrovních zvyšuje angažovanost a loajalitu

Ze Zaměstnaneckých průzkumů, které realizujeme, vyplývá, že lidé vnímají zpětnou vazbu jako nesmírně důležitou a užitečnou. Často by ji uvítali ve větší míře. Na datech vidíme, že ve firmách či týmech, kde zpětná vazba funguje jsou lidé motivovanější, angažovanější, spokojenější a např. také svou odměnu považují za férovější a spravedlivou, byť je reálně stejná.

I když je aktuálně trendy otevřenost, lidská podstata se moc nemění, a tak je pro lidi přirozeně těžké a nepříjemné z očí do očí zpětnou vazbu říkat i přijímat. Využití online nástrojů poskytuje šanci zpracovat emoce a sdělení promyslet, vyhnout se nepřiměřené konfrontaci či konfliktu, ale také sledovat výsledky dlouhodoběji a využít je rozvojově.

Jednoduše – online. Protože: „co se měří, to se mění“!

S okamžitou a bezprostřední zpětnou vazbou např. po poradě nebo obchodní schůzce může pomoci Perfeed. Skvěle se hodí také pro sledování a vyhodnocování zpětné vazby v čase a stává se tak i jednoduchým, finančně dostupným rozvojovým nástrojem. Protože: „co se měří, to se mění“.

Pokud potřebujeme získat komplexní a strukturovanou zpětnou vazbu, pak obvykle doporučujeme klasickou „třistašedesátku“. Ta je mezi klienty dlouhodobě velmi oblíbená a zůstává stálicí na poli online nástrojů pro rozvoj lidí. Nově vznikají také její alternativy, jako je např. 360° zpětná vazba – emoční inteligence, která je ušitá hlavně pro manažery. Těm umožní zjistit silné a slabé stránky v oblasti emoční inteligence a snadněji identifikovat příležitosti pro rozvoj.

Rychlou a svěží novinkou je také Multifeedback, který se hodí zejména pro agilní či projektové týmy, startupy nebo firmy „bez šéfů“. Hodnotí zde každý každého, takže člověk hned ví, jak si stojí v rámci týmu. Díky rychlosti a stručnosti lze Multifeedback často opakovat. A jde to ještě dál. V nástroji můžeme zapnout tzv. Stodolarovku, díky které se mohou zaměstnanci podílet na návrhu rozdělení odměn či bonusů mezi členy týmu. Zapojení do procesu hodnocení je pro zaměstnance často velmi motivující.

Zaměstnanecké průzkumy, zpětná vazba na úrovni firmy

A konečně, zpětnou vazbu na úrovni celé firmy získáte, pokud zrealizujete Zaměstnanecký průzkum. Ať už jde o průzkum spokojenosti, angažovanosti a loajality, průzkum firemní kultury nebo třeba jen strukturovanou zpětnou vazbu, je to příležitost dát vědět zaměstnancům, že jsou jejich názory pro firmu důležité.

Hitem průzkumů od TCC online jsou tzv. SMART zprávy, které během chvilky odhalí skryté souvislosti. Ačkoli např. souhrnné výsledky ukazují, že se firma s žádnými problémy nepotýká, hlubší analýza pomocí SMART zpráv může odhalit, co trápí či ohrožuje konkrétní skupiny zaměstnanců napříč organizací. Management se pak může zaměřit na ty nejohroženější a může např. zásadním způsobem ovlivnit fluktuaci klíčových lidí. A v důsledku toho se pochopitelně snižují celkové náklady na nábor i rozvoj.

Analýzy BIG DAT pro efektivnější rozhodování

Ačkoli si mnoho firem a manažerů myslí, že nemá BIG DATA k dispozici, často je tomu právě naopak, firmy shromažďují velké množství dat různého obsahu. Pokud zůstávají nevyužitá v databázích, nepřinesou nic. Pokud se ale propojí se správnými nástroji, jejich hodnota se mnohonásobně zvýší. Jeden z našich klientů např. dlouhodobě vycházel z hypotézy, že kandidáti na pozici obchodníka, kteří pocházejí z menších měst budou snaživější a výkonnější. Analýza však ukázala, že tato hypotéza je lichá. Analýzou BIG DAT objevíte nové souvislosti a dáte svému rozhodování pevný základ. V konečném důsledku tak ušetříte čas i peníze.

Zajímají Vás online nástroje pro HR více? Kontaktujte nás na info@tcconline.cz. Řekněte nám, jaké situace řešíte, s čím se ve své firmě potýkáte a pokusíme se společně najít řešení, které bude užitečné právě pro Vás.

Autor: Marta Fabiánová, Managing Director TCC online a Marcela Suková, Marketing Manager

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Jaké číslo z průzkumu spokojenosti si máme dát do KPI’s?

24. 06. 2024

Řešíte, jaká čísla z průzkumů spokojenosti, angažovanosti a loajality máte zahrnout do cílů či KPI’s manažerů? Jak...

ROZHOVOR – Šimon Pánek, Člověk v tísni: Můžete něco cítit jako manažer a lídr, ale od určité velikosti organizace už to nestačí a věci je potřeba objektivizovat

21. 06. 2024

V roce 2023 jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum pro humanitární organizaci Člověk v tísni. Jaké byly výsledky, co...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.