Multifeedback

Podpořte spolupráci uvnitř týmu

Multifeedback

Multifeedback umožňuje poskytnout zpětnou vazbu najednou všem členům týmu. Každý tak rychle zjistí, jak si stojí v rámci svého týmu.

Multifeedback je variantou 360° zpětné vazby, ve které hodnocený získává zpětnou vazbu od všech ostatních účastníků a zároveň všem ostatním zpětnou vazbu poskytuje. Jednoduše řečeno, každý účastník hodnotí ve sledovaných kompetencích všechny členy týmu bez ohledu na vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Multifeedback může zahrnovat také sebehodnocení.

Díky Multifeedbacku získává každý člen týmu rychlou zpětnou vazbu a představu, jak si stojí v rámci týmu v hodnocených oblastech. Je to forma zpětné vazby, která je stručná a rychlá a vhodná k pravidelnému opakování např. při hodnocení „runů“ či „sprintů“ agilních týmů.

Lze ho také využít jako nástroj pro vyjádření postoje jednotlivých členů týmu k rozdělení bonusů či odměn. Jeho součástí může být tzv. „Stodolarovka“, tj. otázka směřující k návrhu rozdělení pravidelných či nepravidelných odměn nebo bonusů mezi členy týmu.

 • Komparativní zpětná vazba
 • Hodnotí každý každého
 • Všichni vědí, jak si stojí v rámci týmu
 • Týmové výstupy

PRO KOHO JE MULTIFEEDBACK UŽITEČNÝ?

Multifeedback je nástroj užitečný zejména v rámci agilních či projektových týmů nebo v rámci jednotlivých oddělení či uzavřených skupin zaměstnanců. Skvěle se hodí také pro startupy, samořídící organizace a firmy bez šéfů.
Rychlá a snadná realizace umožňuje opakování v pravidelných (např. v měsíčních či čtvrtletních) periodách. Účastníci tak mj. vidí posuny v průběhu času.

JAK MULTIFEEDBACK FUNGUJE?

Standardně je k dispozici přednastavený základní dotazník. Dle obsahu můžete zvolit jeden ze 3 základních typů hodnocení anebo si zvolit zcela vlastní.

3 základní typy hodnocení:

Sprint

Project

Team

Hodnotí každý každého, nerozlišujeme, kdo je nadřízený a kdo podřízený. Matice hodnotitelů se generuje automaticky. V základním nastavení Multifeedback zahrnuje také sebehodnocení, které je v případě potřeby možné jedním klikem vypnout.

Projekt je možné upravit dle potřeb konkrétní společnosti či týmu. Lze přidávat/ubírat otázky, případně vytvářet dotazníky celé na míru.

K dispozici jsou přehledné individuální výstupní zprávy i týmové výstupy.

V rámci dotazníku se účastníci vzájemně hodnotí v požadovaných kompetencích na přednastavené škále. Je zde ale také prostor pro volné komentáře.

ČÍM SE LIŠÍ MULTIFEEDBACK OD KLASICKÉ 360° ZPĚTNÉ VAZBY?

360° ZPĚTNÁ VAZBA
Více otázek.
Komplexní zpětná vazba od hodnotitelů s různými vazbami na hodnoceného.
Rozlišuje nadřízené a podřízené.
Ideální frekvence: 1× ročně
Vhodná jako nástroj pro rozvojová opatření.
MULTIFEEDBACK
Stručnější.
Není nutné vyplňovat dotazník pro každého hodnoceného. Zpětná vazba se poskytuje v rámci jednoho projektu, ve kterém dáváte zpětnou vazbu všem.
Lze opakovat v pravidelných časových intervalech (např. čtvrtletně nebo po každém „sprintu“ agilního týmu).
Vhodný pro průběžné hodnocení.
Přináší porovnání účastníků ve srovnání s ostatními v rámci jednoho týmu bez ohledu na vztahy nadřízenosti a podřízenosti.
Umožňuje zapojit účastníky do rozdělení bonusů či odměn.

„STODOLAROVKA“

Multifeedback svým pojetím umožňuje uplatnění také některých inovativních přístupů k práci s týmem. Lze začlenit otázky směřující k návrhu rozdělení odměn či bonusů dle toho, jak jednotliví účastníci oceňují přínos ostatních v rámci týmu. „Stodolarovka“ tedy umožňuje týmu navrhnout a spravedlivě rozdělit odměny či bonusy „zevnitř“.

Účastníci, členové jednoho týmu, mají k dispozici určitou částku peněz, typicky 100 dolarů a jejich úkolem je tuto částku rozdělit mezi jednotlivé členy týmu. Mohou tak vyjádřit názor na rozdělení odměny mezi kolegy v týmu, vč. sebe sama (tato možnost je volitelná).

Týmový výstup pak přináší celkový pohled na to, jak by účastníci rozdělili odměnu mezi členy hodnocené skupiny či týmu.

„Stodolarovka“ podporuje proces pravidelného hodnocení a zapojení členů v týmu do tohoto hodnocení.

Ukázkové výstupy zpětné vazby Multifeedback

Individuální výstup

Týmový výstup

Zaujala Vás zpětná vazba Multifeedback?

Rádi Vám ji osobně představíme a ukážeme Vám možné přínosy právě pro Vaši společnost. Těšíme se na setkání s Vámi!

Víte, že:

 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
  PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
 • VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
  VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt