HR analýzy

Využijte Big Data pro efektivní rozhodování

HR analýzy

Nenechávejte svá data zahálet. Využijte je efektivně pomocí HR analýz.

Děláte důležitá rozhodnutí týkající se zaměstnanců, ale chybí Vám analýzy, o které se můžete skutečně opřít? Připravujete podklady pro management, ale často spíše intuitivně a někdy máte pocit, že věštíte z křišťálové koule?

Změňte to! Využívejte Big Data a nástroje pro jejich analýzu. Dáte tak svým rozhodnutím pevný základ a odhalíte nové souvislosti. Budete schopni efektivně předpovídat vývoj a dopady Vašich rozhodnutí. V konečném důsledku tak ušetříte čas i náklady.

Využijte data, statistické techniky, predikční modely a vizualizační nástroje pro optimalizaci rozhodnutí, které se týkají zaměstnanců a jejich výkonu. Získáte konkurenční výhodu a know-how, se kterým se vyvarujete nestrategických rozhodnutí při práci s lidskými zdroji.

 • Využití stávajících dat
 • Predikční modely
 • Big Data

CO VÁM VYUŽITÍ HR ANALÝZ PŘINESE?

 • Nebudete se muset spoléhat jen na intuici
 • Získáte kvalitní podklady pro efektivní rozhodování managementu
 • Maximálně vytěžíte data, která máte k dispozici
 • Zefektivníte HR strategii
 • Dostanete se o krok dál než Vaše konkurence
 • Budete schopni predikovat budoucí vývoj

POSTAVTE ROZHODOVÁNÍ VE VAŠÍ SPOLEČNOSTI NA HR ANALÝZÁCH

Budete k tomu potřebovat kvalitní data. Ale nelekejte se! Možná je máte, ani o tom nevíte.

Každá společnost shromažďuje velké množství dat různého obsahu a nejinak tomu bude pravděpodobně také u Vás. Pokud data leží nevyužitá v databázích, nepřinesou Vám v podstatě nic, ale pokud se propojí se správným nástrojem, jejich hodnota se mnohonásobně zvýší.

Nevíte, jestli data, která máte k dispozici, jsou pro HR analýzy využitelná? Kontaktujte nás na [email protected]. Podíváme se na to společně s Vámi.

HR DATA, KTERÁ LZE DOBŘE ANALYZOVAT A KTERÁ BÝVAJÍ NEJČASTĚJI K DISPOZICI:

 • Data z průzkumů spokojenosti zaměstnanců (úroveň angažovanosti, spokojenosti a identifikace zaměstnanců)
 • Přehledy kompetencí
 • Absolvované tréninky a školení
 • Data týkající se výkonu zaměstnanců, např. hodnocení od zákazníků, hodnocení od nadřízeného či kolegů (360° zpětná vazba)
 • Prodejní výsledky obchodníků, např. počet prodaných kusů, množství chyb/chybných produktů
 • Informace o mzdách a platech, bonusech, absenci či přesčasech
 • Informace o hodnocení při realizaci výběrových řízení
 • Výsledky diagnostiky
 • Provozní data
 • Demografická data a personální záznamy
 • Údaje o organizačních jednotkách společnosti a jejich výsledcích/výkonech
 • Data o kvalifikaci zaměstnanců

Jak to funguje?

 • BIG DATA

 • HR analýzy

 • KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ ROZHODOVÁNÍ

 • LEPŠÍ OBCHODNÍ VÝSLEDKY

PROČ VYUŽÍVAT HR ANALÝZY?

 • Subjektivní úsudek, který není podložený daty, může být často zkreslený. HR analýzy přinášejí podklady, o které se můžete opřít.
 • Asi jste se také setkali s tím, že rozhodnutí v HR jsou často založena na osobních preferencích, zkušenostech, které se nedají zobecnit nebo na domněnkách o tom, co funguje nebo nefunguje. Důsledky těchto rozhodnutí a jejich náprava pak stojí hodně úsilí a peněz. S HR analýzami ušetříte, protože se budete moci rozhodovat na základě podložených informací. Vaše kroky povedou přímo k cíli.
 • V praxi dochází často také k tomu, že pracovníci HR oddělení vytvářejí zprávy a reporty o dění ve firmě popisným způsobem. Popíší, jaká je situace, co se děje a co navrhují, ale to bývá velmi limitující. Dozvíme se, co se v organizaci odehrává, ale nevíme proč se tak děje a co se může stát v budoucnu. Popisný způsob reportování a přípravy zpráv nám neumožní pochopit souvislosti. A právě tyto souvislosti se mohou velmi jednoduše objevit při využití Big Dat a nástroje, jakým jsou HR analýzy.
 • HR profesionálové a manažeři se mohou s pomocí HR analýz rozhodovat kvalitněji a strategičtěji.
 • Strategičtější rozhodování ušetří náklady a zvýší výkon společnosti.

NEJČASTĚJŠÍ VYUŽITÍ HR ANALÝZ A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY, KDE A JAK MŮŽETE UŠETŘIT

PREDIKCE FLUKTUACE A JEJÍ PREVENCE
Porozumíte tomu, proč lidé odcházejí.
Zjistíte, zda člověk spíše odejde nebo zda se stane stabilní součástí Vašeho týmu.
Identifikujete rizikové skupiny zaměstnanců.
Rozpoznáte zdroj, ze kterého získáváte nejkvalitnější zaměstnance.
SNÍŽÍTE NÁKLADY SPOJENÉ S FLUKTUACÍ
Zvýšíte produktivitu práce.
Snížíte výdaje za nevyužitou dovolenou.
Snížíte výdaje vynaložené na nábor a výběr uchazečů.
Snížíte náklady na personální inzerci.
Omezíte náklady na zaučení nových lidí.
PREDIKCE VÝKONU
Lépe odhadnete, jak si zaměstnanec povede, zda bude úspěšný a jakou bude mít výkonnost.
Rozpoznáte pracovníky s větším potenciálem a na ně orientovat nábor.
ZVÝŠÍTE VÝKON ZAMĚSTNANCŮ
Zvýšíte výnosy a zisky.

PROČ NESTAČÍ HR METRIKY A PROČ JE LEPŠÍ VYUŽÍT SLUŽEB PROFESIONÁLŮ

HR metriky jsou míry, které slouží k popisu současného stavu HR a jeho efektivity (např. míra fluktuace, absentérství, spokojenosti apod.).

Oproti tomu HR analýzy představují spíše statistické techniky či metody, které mohou být použity k optimalizaci rozhodování týkajícího se HR procesů především s cílem maximalizovat zisky společnosti (resp. minimalizovat náklady). V oblasti HR analýz se využívají např. predikční modely či určování statistické významnosti rozdílů mezi hodnotami, apod. HR analýzy jsou komplexnější než HR metriky a zahrnují sofistikovanější postupy a analýzy.

Víte, že:

 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
  PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
 • VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
  VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt