výběr zaměstnanců - testy pro výběrové řízení

výběr zaměstnanců

Výběr zaměstnanců je nákladným podnikem pro jakoukoli firmu, přičemž platí, že čím vyšší pozice, tím jsou vyšší i náklady na výběr. Ta samá úměra platí i pro náklady na špatný výběr. Špatný vysoký manažer bude firmu pravděpodobně stát daleko více než špatná uklízečka.

Víte, že..

 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
  PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
 • VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
  VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE

testy pro výběrové řízení

Proto je vhodné při výběru zvážit všechny možnosti, které jsou v současnosti k dispozici. Jednou z nich jsou i psychodiagnostické dotazníky a testy pro výběrová řízení. Ty mají velkou výhodu v tom, že za poměrně krátký čas a při nízkých nákladech dokáží zjistit o uchazeči velké množství informací, které bychom osobním pohovorem zjišťovali poměrně obtížně. Zároveň jsou mnohé moderní psychodiagnostické nástroje k dispozici i v online podobě, která ještě dále snižuje náklady v podobě zaměstnance, který musí jinak vyhodnocovat štosy vyplněných dotazníků.

V rámci výběrového řízení se nejčastěji uplatňují osobnostní dotazníky, v našem případě je to Multifaktorový osobnostní profil, který tvoří základ všech našich diagnostických baterií pro různé pozice. Osobnostní dotazníky dokáží s vysokou přesností určit, jak se člověk bude chovat v široké škále situací – jak například bude komunikovat s lidmi, jaký bude mít přístup k práci, jak bude dotahovat úkoly, nakolik bude inovativní a mnohé další charakteristiky.

Další široce využívanou a v dnešní době potřebnou metodou je Dotazník zvládání zátěže – stresu, který pomáhá určit, jakým způsobem se jedinec vyrovnává s obtížnými situacemi, jaký k nim zaujímá postoj a zda se snaží situaci řešit. Dále lze pro potřeby výběrového řízení určitě doporučit i Kariérový kompas, s jehož pomocí si lze udělat obrázek o tom, co jedince motivuje a co od své budoucí práce očekává – jsou to vysoké odměny? Je to odborný růst? Nebo je to uznání a prestiž?

Pro obchodníky existují hned dva dotazníky / testy – Obchodní profilObchodní profil TEST, které umožňují určit předpoklady pro obchodní pozici a praktické znalosti a dovednosti spolu s oblastmi vhodnými pro další rozvoj jedince. V případě výběru na manažerské pozice lze určitě doporučit Manažerský styl.

Psychodiagnostika se samozřejmě neomezuje jen na dotazníkové zjišťování postojů a osobnostních charakteristik, ale výrazně pomáhá i v případě, kdy chceme zjistit i velmi konkrétní dovednosti. V nabídce tak nalézt testy abstraktního myšlení, numerický test vhodný pro pozice, kde je zapotřebí provádět rychlé a přesné operace s čísly, test Verbální zdatnosti určuje úroveň chápání vztahů mezi slovy a tvoří tak jeden ze základních kamenů inteligence v jejím širší pojetí.

Dotazníky a testy jsou již dlouhou dobu často využívanými metodami v rámci výběrových řízení a jejich přínos dnes snad již nikdo nepopírá. Na druhou stranu je zde třeba upozornit, že psychodiagnostika by měla být pouze doprovodnou metodou k výběrovém řízení.

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt