Motivace zaměstnanců

Základním cílem každého manažera je mít pod sebou výkonné lidi. A takřka každý manažer ví, že výkon je podmíněn především motivací k práci. Ta se odvíjí od celé řady psychologických charakteristik jedince, jako je například osobnost, očekávání a životní cíle a způsob zvládání stresu.

Víte, že..

 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
  PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
 • VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
  VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE

Role managementu

Stejnou měrou se ale na výkonu lidí podílí manažer svým manažerským stylem. Vedení lidí vyžaduje celou řadu schopností přetavených zkušeností v dovednosti. Nejedná se o práci pro každého a proto je důležité, aby i výběr manažerů, kteří velkou měrou ovlivňují výkon svých podřízených, byl kvalitní. Málokdy totiž firmu položí neschopnost podřízených, ale právě špatné řízení. Pro tento účel byl vytvořen dotazník Manažerský styl, s jehož pomocí lze snadno určit, jaký manažerský styl daný uchazeč bude používat.

 

Osobnostní charakteristiky a zvládání zátěže

Jaké jsou tedy charakteristiky podmiňující motivaci zaměstnanců? V první řadě se jedná o soulad osobnosti jedince se zastávanou pozicí. Pro určitou pozici existují jisté osobnostní předpoklady podložené výzkumem v oblasti psychologie práce. Pro obchodníka je např. lepší, když je extravertní a komunikativní, zatímco IT konzultant může být klidně tichý a introvertní perfekcionista. Tyto předpoklady ale nejsou nutnou podmínkou úspěchu.

Dalším předpokladem pro dobrou motivaci zaměstnance je určitý styl zvládání zátěže. Motivovaní zaměstnanci myslí spíše na cíl svého snažení a překážky pro ně představují výzvu. Proto společnost T&CC online přišla nejen s osobnostním dotazníkem v podobě Multifaktorového osobnostního profilu, ale i s Dotazníkem zvládání zátěže, který je určen přesně pro objasnění základních stylů řešení stresových situací.

 

Kariérová očekávání

Pro dlouhodobou motivaci zaměstnance, která vychází z vnitřních potřeb zaměstnance, jsou podstatné jeho životní cíle a hodnoty, které vyznává. Pro tento účel byl vytvořen Kariérový kompas, který na osmi dílčích škálách pomáhá zjistit motivační strukturu jedince a odhaduje jeho předpoklady pro nejběžnější pozice ve firmách.

 

Success Factor Index

Dobrým řešením pro každou společnost je to řešení, které je jí uděláno na míru. Není tak třeba se spoléhat na obecné (i když většinou platné) předpoklady, ale lze vyjít z toho, co má firma již vyzkoušené. Společnost T&CC online pro tyto účely nabízí jako jediná na trhu specializovaná řešení na míru každému ze zákazníků v podobě tzv. Success factor indexu.

Jeho princip spočívá v tom, že Vaše stávající nejkvalitnější zaměstnance změříme a určíme podobnosti, které nejspíše leží v pozadí jejich úspěchů. Výsledný ideální profil následně použijeme jako kritérium pro výběr uchazečů. Tento postup má více než 90% spolehlivost.

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt