PRACOVNÍ CYKLUS NOVINKA mezi našimi psychodiagnostickými metodami. Zjistit více

Využíváte náš dotazník Kariérový kompas? Podívejte se na změny, které přináší update 2023

02. 05. 2023

Dotazník Kariérový kompas mapuje specifický typ motivace, a to pracovní motivaci. Umožňuje tak zjistit, jaké faktory nás v zaměstnání výrazně více motivují a které pro nás naopak nemusí být příliš zajímavé a vlastně je ani příliš nepotřebujeme. Výstupy dotazníku tak mohou vypovídat nejen o našich potřebách, ale třeba i o profesním směřování.

Součástí výstupní zprávy jsou i tzv. motivační profily, které jsou zpravidla „syceny“ jejich typickými motivátory. Tyto profily však slouží primárně pro prohloubení reflexe a snadnější uchopení výsledků, neslouží tedy k doporučení konkrétní pracovní pozice.

Změna grafiky se promítne do individuálních i týmových výstupů

Výstupní zpráva má nově graficky čistší a odlehčenější design, a to jak v individuálním, tak týmovém výstupu.

Dotazník Kariérový kompas – výsledky dílčích škál – nová grafika – TCC online
Kariérový kompas – změny grafiky – výsledky dílčích škál

Součástí individuální výstupní zprávy byl dosud tzv. „teploměr“ ukazující, který motivační profil je pro daného člověka nejvíce typický. Teploměr jsme nyní nahradili mnohem přehlednějším a zábavnějším grafem ve formě bublin. Z něho můžete dle velikosti bublin na první pohled určit nejvíce typický motivační profil a současně porovnat velikostní rozdíl ve srovnání s ostatními bublinami.

Dotazník Kariérový kompas – změny grafiky – preference základních profilů – TCC online
Kariérový kompas – změny grafiky – preference základních profilů

Obdobně jsme i v týmovém výstupu nahradili původní „mapu týmu“ za „bublinový“ graf. Ten tak nově nabízí vizuálně přehledné zobrazení nejvíce zastoupených motivačních profilů napříč týmem, a díky vnořeným menším bublinám dokonce i konkrétní členy týmu.

Dotazník Kariérový kompas – změny grafiky – mapa týmu – TCC online
Kariérový kompas – změny grafiky – mapa týmu

Obsahové změny

V nové verzi dotazníku Kariérový kompas nově přidáváme další čtyři motivační profily – a to realizátora, talenta, team leadera a leadera. Navyšujeme tedy počet profilů ze čtyř na osm.

Pokud se Vám líbila naše čerstvá novinka v týmových výstupech Multifaktorového osobnostního profilu ve formě tzv. word cloudů, určitě Vás potěší, že ji nově nabízíme i v týmových výstupech Kariérového kompasu. Díky word cloudům je tak na první pohled patrné, jaké konkrétní věci tým nejvíce motivuje a které naopak tým značně demotivují a vadí mu.

Dotazník Kariérový kompas – ukázka word cloudu z týmové výstupní zprávy – TCC online
Kariérový kompas – word cloudy – týmové preference

Více informací o dotazníku naleznete na stránce Kariérový kompas.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Angažovanost: měříme a měníme / Pozvánka na inspirativní snídani

14. 02. 2024

Zveme Vás na Inspirativní snídani, kterou pořádáme společně s partnerem BrandBakers Advisory na téma: Angažovanost: měříme...

3 důvody, proč využít Multifaktorový osobnostní profil ve verzi PREMIUM

13. 02. 2024

V loňském roce jsme představili prémiovou verzi našeho nejoblíbenějšího dotazníku – Multifaktorového osobnostního profilu. Ta...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.