Využíváte náš dotazník Kariérový kompas? Podívejte se na změny, které přináší update 2023

02. 05. 2023

Dotazník Kariérový kompas mapuje specifický typ motivace, a to pracovní motivaci. Umožňuje tak zjistit, jaké faktory nás v zaměstnání výrazně více motivují a které pro nás naopak nemusí být příliš zajímavé a vlastně je ani příliš nepotřebujeme. Výstupy dotazníku tak mohou vypovídat nejen o našich potřebách, ale třeba i o profesním směřování.

Součástí výstupní zprávy jsou i tzv. motivační profily, které jsou zpravidla „syceny“ jejich typickými motivátory. Tyto profily však slouží primárně pro prohloubení reflexe a snadnější uchopení výsledků, neslouží tedy k doporučení konkrétní pracovní pozice.

Změna grafiky se promítne do individuálních i týmových výstupů

Výstupní zpráva má nově graficky čistší a odlehčenější design, a to jak v individuálním, tak týmovém výstupu.

Dotazník Kariérový kompas – výsledky dílčích škál – nová grafika – TCC online
Kariérový kompas – změny grafiky – výsledky dílčích škál

Součástí individuální výstupní zprávy byl dosud tzv. „teploměr“ ukazující, který motivační profil je pro daného člověka nejvíce typický. Teploměr jsme nyní nahradili mnohem přehlednějším a zábavnějším grafem ve formě bublin. Z něho můžete dle velikosti bublin na první pohled určit nejvíce typický motivační profil a současně porovnat velikostní rozdíl ve srovnání s ostatními bublinami.

Dotazník Kariérový kompas – změny grafiky – preference základních profilů – TCC online
Kariérový kompas – změny grafiky – preference základních profilů

Obdobně jsme i v týmovém výstupu nahradili původní „mapu týmu“ za „bublinový“ graf. Ten tak nově nabízí vizuálně přehledné zobrazení nejvíce zastoupených motivačních profilů napříč týmem, a díky vnořeným menším bublinám dokonce i konkrétní členy týmu.

Dotazník Kariérový kompas – změny grafiky – mapa týmu – TCC online
Kariérový kompas – změny grafiky – mapa týmu

Obsahové změny

V nové verzi dotazníku Kariérový kompas nově přidáváme další čtyři motivační profily – a to realizátora, talenta, team leadera a leadera. Navyšujeme tedy počet profilů ze čtyř na osm.

Pokud se Vám líbila naše čerstvá novinka v týmových výstupech Multifaktorového osobnostního profilu ve formě tzv. word cloudů, určitě Vás potěší, že ji nově nabízíme i v týmových výstupech Kariérového kompasu. Díky word cloudům je tak na první pohled patrné, jaké konkrétní věci tým nejvíce motivuje a které naopak tým značně demotivují a vadí mu.

Dotazník Kariérový kompas – ukázka word cloudu z týmové výstupní zprávy – TCC online
Kariérový kompas – word cloudy – týmové preference

Více informací o dotazníku naleznete na stránce Kariérový kompas.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Soutěž o 1 kg gumových medvídků

29. 04. 2024

Máme pro Vás super zprávu! Můžete opět vyhrát skvělou cenu, tentokrát 1 kg gumových medvídků! Naši vývojáři nezahálejí, a...

Marta Fabiánová pro Profi HR: Jak nás (ne)motivují leadeři

11. 04. 2024

V dubnovém Profi HR vyšel článek Marty Fabiánové, výkonné ředitelky TCC online o leaderech a motivaci. Článek nyní...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.