Vylepšený Multifaktorový osobnostní profil – Jaké jsou největší změny a co přináší nová verze PREMIUM?

05. 04. 2023

V letošním roce jsme připravili velký upgrade našeho nejvyužívanějšího dotazníku, kterým je Multifaktorový osobnostní profil. Kromě vylepšení základní verze jsme vyvinuli také verzi PREMIUM. Podívejte se, v čem spočívá upgrade a co přináší rozšířená verze.

Změny v grafice výstupní zprávy

Obě verze Mutifaktorového osobnostního profilu mají nový, vzdušnější grafický design, který přispěje k ještě snadnější a intuitivnější interpretaci výstupní zprávy.

Srovnání původní a nové grafiky výstupní zprávy Multifaktorového osobnostního profilu od TCC online

Zobrazení rozptylu odpovědí na všech škálách

U jednotlivých škál nyní zobrazujeme také rozptyl odpovědí. Rozptyl pomáhá dokreslit představu, zda na bipolární škále respondent volil napříč položkami odpovědi stejně vyhraněně a konzistentně, nebo zda volil odpovědi „z jedné i druhé strany“ a jeho celkový výsledek je tak spíše „kompromisem“ mezi těmito dvěma póly. Rozptyl odpovědí je v grafech znázorněn světle šedým pruhem.

Nové názvy škál, které se vztahují ke Vnímání okolního světa

Pro ještě intuitivnější porozumění jsme přejmenovali 4 škály v části osobnostního dotazníku, která se vztahuje ke stylu Vnímání okolního světa.

Škála Smysly se nově nazývá Detaily. Člověk, který na této škále skóruje vysoko, se orientuje na detail, fakta a strukturu. Bývá praktický. Na druhém protipólu se nacházejí lidé, kteří jsou spíše orientovaní na celek, mají nadhled a zaměřují se na budoucnost. Škála je nově označena Celek místo původního názvu Intuice.

Bipolární škála Rizika – Příležitosti nově nahradila původní označení Obezřetnost – Sebevědomí. Škála Rizika – Příležitosti pak postihuje na jedné straně míru zohlednění rizik ve vztahu k vnějšímu světu či na straně druhé míru optimistického ambiciózního přístupu a orientace na příležitosti.

Co přináší verze PREMIUM?

Každý člověk je ve výstupech charakterizován tzv. personami

Prémiová verze díky „personám“ zjednodušuje práci s výstupy přímo účastníky a pomáhá si zafixovat stěžejní informace. Snažíme se tak na jednu stranu vyhnout hrubým zjednodušením typu „červení, žlutí, modří a zelení lidé“ a na druhou stranu usnadnit práci s výstupy laikům, kteří nemají čas ani důvod hlouběji studovat teorii stojící za dotazníkem a potřebují umět rychle a prakticky uchopit své výstupy. A právě „persony“ umožňují hravé a pozitivní pojmenování toho, co je pro danou osobu nejcharakterističtější.

Multifaktorový osobnostní profil PREMIUM od TCC online – persony

Pokud se v základním výstupu člověk dozví, že je pro něj například typická kombinace průbojnosti a extraverze, v PREMIUM verzi, v prostředí person, se navíc dozví, že se tím pádem profiluje jako „přirozený vůdce“ apod. Person je celkem 36 a každý člověk je charakterizován vždy čtyřmi nejvýznamnějšími personami.

Výstupy zahrnují také osobnostně dané předpoklady pro týmové role a manažerský styl

Ve verzi PREMIUM se nově zobrazí i předpokládaný manažerský styl vyplývající z osobnostního nastavení a stejně tak i týmové role, které nám pravděpodobně v týmu budou „sedět“ nejvíce. Pokud je například někdo osobnostně „perfekcionista“, pravděpodobně bude jeho přirozený (autentický) manažerský styl v lecčem podobný. My už samozřejmě víme, že manažerský styl se dá měnit a trénovat, ale osobnostní nastavení se již dramaticky nemění. Pokud Vás tedy zajímá, zda se manažerský styl či týmové role člověka liší od osobnostních preferencí, doporučujeme využít vzájemného propojení s dalšími dotazníky Manažerský styl a Týmové role.

Tipy pro adaptaci a pro efektivní učení

Další inovací PREMIUM verze jsou tipy a doporučení, jak efektivně podpořit svůj rozvoj pomocí adekvátních rozvojových aktivit právě s ohledem na osobnostní rysy. Jdeme tak výrazně vstříc trendu využívání Multifaktorového osobnostního profilu pro rozvoj, ať už v rámci onboardingu, nebo jako nástroje pro skutečně personalizovaný a motivující rozvoj zkušených klíčových lidí.

Podívejte se na individuální ukázkovou výstupní zprávu Multifaktorového osobnostního profilu – v základní verzi, ve verzi PREMIUM.

Změny v týmových výstupech

Velký upgrade Multifaktorového osobnostního profilu se ale netýká pouze individuálních výstupních zpráv, novinky najdete i v týmových výstupech., které jsou k dotazníku zdarma k dispozici. O hlavních změnách v týmových výstupech si můžete přečíst v článku „Multifaktorový osobnostní profil – vylepšené týmové výstupy“.

Pro více informací o Multifaktorovém osobnostním profilu nás kontaktujte na info@tcconline.cz.

Čtěte více také v článku, který nedávno vyšel na HR news.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Soutěž o 1 kg gumových medvídků

29. 04. 2024

Máme pro Vás super zprávu! Můžete opět vyhrát skvělou cenu, tentokrát 1 kg gumových medvídků! Naši vývojáři nezahálejí, a...

Marta Fabiánová pro Profi HR: Jak nás (ne)motivují leadeři

11. 04. 2024

V dubnovém Profi HR vyšel článek Marty Fabiánové, výkonné ředitelky TCC online o leaderech a motivaci. Článek nyní...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.