Multifaktorový osobnostní profil – upgrade týmových výstupů

10. 04. 2023

Velký upgrade Multifaktorového osobnostního profilu potkal nejen individuální výstupní zprávy, ale také výstupy týmové.

Intuitivnější grafické zobrazení

I v týmovém výstupu se nyní nově můžeme potkat s graficky přehlednějším, modernějším a intuitivnějším grafickým zobrazením. Nově se rovněž zobrazuje stručný popis dílčích škál přímo v grafu, a tak jsou všechny klíčové informace „pohromadě“. Pro ještě užitečnější práci s výstupy jsme rovněž přidali do všech rohů jednotlivých „křížů“ procento udávající, kolik % členů týmu se v daném kvadrantu nachází. 

Součástí jsou nově i hravé prvky, např. word cloudy

V týmových výstupních zprávách Multifaktorového osobnostního profilu PREMIUM nově figurují i hravé prvky, jako např. word cloud tvořený na základě preferencí jednotlivců. Při pohledu na word cloud tak můžeme snadno a rychle získat přehled o tom, jaká charakteristika je pro náš tým nejtypičtější.

Týmové „mapy“

Nová verze dotazníku – Multifaktorový osobnostní profil PREMIUM – zjednodušuje díky tzv. „personám“ práci s výstupy a pomáhá tak vystihnout snadno a uchopitelně stěžejní informace. Kromě grafického zobrazení hlavních oblastí tak lze v týmové výstupní zprávě nalézt i tzv. „mapu zastoupení person v týmu“. Opět tak můžeme snadno zjistit, jaké persony jsou v daném týmu nejčastěji zastoupeny.

Typy rozvojových aktivit

V neposlední řadě obsahují týmové výstupy verze PREMIUM nově také typy rozvojových aktivit, které mohou být nejvíce efektivní s ohledem na osobnostní nastavení týmu. „Mapa rozvojových aktivit“ tak může být cenným zdrojem inspirace a tipů pro cílený rozvoj týmu či pro adaptační proces. Jednotlivé aktivity či potřeby jsou pro přehlednost zobrazeny rovnou v grafu, a tak i díky procentuálnímu zobrazení můžeme velmi rychle určit, který typ aktivit bude pro většinu týmu nejvíce efektivní či komfortní.

Pro více informací o Multifaktorovém osobnostním profilu v základní verzi i ve verzi PREMIUM nás kontaktujte na info@tcconline.cz.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Jaké číslo z průzkumu spokojenosti si máme dát do KPI’s?

24. 06. 2024

Řešíte, jaká čísla z průzkumů spokojenosti, angažovanosti a loajality máte zahrnout do cílů či KPI’s manažerů? Jak...

ROZHOVOR – Šimon Pánek, Člověk v tísni: Můžete něco cítit jako manažer a lídr, ale od určité velikosti organizace už to nestačí a věci je potřeba objektivizovat

21. 06. 2024

V roce 2023 jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum pro humanitární organizaci Člověk v tísni. Jaké byly výsledky, co...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.