Realizace průzkumu spokojenosti mezi rodiči žáků ZŠ Dolní Břežany

27. 02. 2024

Na Zaměstnanecký průzkum z roku 2022 jsme v ZŠ Dolní Břežany navázali dalším průzkumem, tentokrát mezi rodiči žáků. Průzkum spokojenosti mezi rodiči byl realizován na konci roku 2023 a dotazování probíhalo 3 týdny. Cílem průzkumu bylo zjistit nakolik jsou rodiče s fungováním školy spokojeni, a zároveň identifikovat, kde je případný prostor pro další vylepšování.

Průzkum byl velmi rozsáhlý a do detailu mapoval řadu oblastí ze života a fungování nejen školy jako celku, ale také jednotlivých tříd.

Jaké výsledky průzkum přinesl? Jaké bylo zapojení a co rodiče nejvíce ocenili? Podívejte se na shrnutí výsledků

  • Zapojení rodičů do průzkumu bylo vysoké, dotazníky vyplnilo 65 % oslovených rodičů. Zajímavostí je, že se průzkumu zúčastnili všichni rodiče, kteří mají ve škole tři děti.
  • Respondenti jsou většinově spokojeni, jako souhrnnou známku udělovali rodiče škole nejčastěji jedničku (36 %) a dvojku (34 %). Škola Břežany tedy od rodičů získala průměrnou známku 1,8.
  • Svým známým by školu nedoporučilo jen 9 % účastníků průzkumu.

Rodiče nejvíce oceňují komunikaci třídních učitelů i školy jako celku, možnost osobního kontaktu s učiteli svých dětí i výbornou dostupnost informací na webu školy. Téměř maximální spokojenost panuje také s prostory školy, konkrétně s prostory pro sport a výuku, i s čistotou a údržbou školy.

Návratnost dotazníků a spokojenos rodičů

Relativně nejméně jsou rodiče spokojeni v oblasti mimoškolních aktivit, konkrétně s nabídkou kroužků na půdě školy nebo vícedenních výjezdů žáků.

Kromě spokojenosti jsme zjišťovali také důležitost témat pro rodiče

Kromě míry spokojenosti mohli rodiče také u většiny otázek uvést, nakolik je pro ně konkrétní téma důležité (tzv. priorita dle důležitosti na škále od 1 do 5, kdy 1 je maximální důležitost), což dává hodnocení další užitečnou dimenzi.

Nejvyšší prioritu rodiče přisuzují tomu, zda má jejich dítě v učitele důvěru a nemá z nich strach a také tomu, zda třídní učitel/ka dostatečně komunikuje podstatné informace. Nejnižší důležitost rodiče naopak přisoudili právě mimoškolním aktivitám.

Velmi pozitivní je, že mezi oblastmi, které rodiče vnímají jako nejdůležitější, panuje ve většině otázek zároveň vysoká míra spokojenosti.

Co se týče výuky, tu rodiče v naprosté většině hodnotili jako pestrou. U učitelů oceňovali, že látku dokáží vysvětlit jasně a přizpůsobit tempo a styl výuky potřebám žáků. Nároky na své děti hodnotí rodiče napříč předměty jako přiměřené, včetně domácí přípravy, která zabere u většiny dětí méně než hodinu denně. Někteří respondenti by dokonce uvítali i více domácích zadání.

To, jak jsou děti hodnoceny, je pro rodiče srozumitelné, u předmětů jako český jazyk a matematika pak část rodičů hodnocení vyzdvihla jako podnětné a motivující, a to jak na prvním, tak druhém stupni.

S negativními jevy, jako je šikana nebo užívání návykových látek, se podle rodičů ve většině děti nesetkávají (nebo to rodiče nedovedou posoudit). Přesto však 22 % rodičů uvedlo, že jejich děti byly svědky nějakých prvků šikany, 16 % pak zažilo nějakou formu šikanu na vlastní kůži. Zároveň rodiče ve velké míře uváděli, že se učitelé snaží negativním jevům předcházet (82 %), že škola negativní jevy okamžitě řeší, informuje rodiče a koordinuje s nimi další postup (79 %).

Rodiče také měli možnost využít volných komentářů pro jakékoliv vzkazy škole, zejména konkrétní podněty, ať už k oblasti komunikace, výuky, vedení, atmosféry atd.

Na dotaz, co na škole nejvíce oceňují, uvedli ve 161 komentářích nejčastěji (výsledek frekvenční analýzy):

Znázornění výsledků frekvenční analýzy - Co rodiče nejvíce oceňují na škole?

Na třídě svého dítěte pak rodiče ve 170 komentářích nejčastěji oceňovali (výsledek frekvenční analýzy):

Znázornění výsledků frekvenční analýzy - Co rodiče nejvíce oceňují na třídě?

Tým TCC online, leden 2024

Zajímá Vás, jak vypadala celá výstupní zpráva z průzkumu spokojenosti? Chcete realizovat průzkum také u Vás? Neváhejte nás kontaktovat na info@tcconline.cz.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Marta Fabiánová pro Profi HR: Jak nás (ne)motivují leadeři

11. 04. 2024

V dubnovém Profi HR vyšel článek Marty Fabiánové, výkonné ředitelky TCC online o leaderech a motivaci. Článek nyní...

Přes 10 tisíc diváků filmového festivalu Jeden svět hlasovalo s pomocí našeho nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu

10. 04. 2024

Také v letošním roce jsme s pomocí Perfeedu podpořili divácké hlasování na filmovém festivalu Jeden svět. Diváci...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.