Průzkum spokojenosti, angažovanosti a identifikace zaměstnanců Základní školy Dolní Břežany

17. 10. 2022

V TCC online se zaměstnaneckými průzkumy zabýváme už přes 12 let a jsme pyšní na to, že s námi své průzkumy realizují přední hráči na trhu napříč segmenty. Těší nás, že v poslední době mezi naše klienty řadíme čím dál více škol. A ještě větší radost máme, když jim výsledky průzkumu potvrdí, že se řada věcí daří, a také pomůžou nasměrovat energii do změn tam, kde to má skutečně pro pracovníky i vedení (a v důsledku i žáky a rodiče) smysl.

Že se průzkum v Základní škole Dolní Břežany (Škole Břežany) nebere jen jako formalita, nám bylo jasné už z komunikace a spolupráce během přípravy. Následně se všichni zaměstnanci školy měli možnost s průzkumem, jeho smyslem a praktickým průběhem seznámit na kick-off setkání, kde byl prostor diskutovat a objasnit cokoliv, co bylo třeba.

A návratnost vyplněných dotazníků na hladině 95 % mluví za vše. V průzkumech TCC online jsme na vysokou míru návratnosti (v průměru 80 %) zvyklí. Společně s klienty podnikáme řadu kroků pro to, aby se do průzkumů zapojilo co nejvíce pracovníků a zpětná vazba tak byla skutečně vypovídající, ale návratnost vyplněných dotazníků na hladině 95 % je skvělá a mluví za vše.

Chuť poskytnout otevřenou zpětnou vazbu je znát i z množství komentářů a vzkazů, které nabízejí velmi konkrétní informace ohledně toho, co zaměstnanci nejvíce oceňují nebo naopak postrádají. Zaměstnanci Školy Břežany nabídli celou řadu podnětů a byli ve svých komentářích otevření. Nejčastěji oceňovali např. fungující kolektiv, spolupráci a atmosféru, kvalitní vybavení školy nebo přístup a profesionalitu vedení školy a míru volnosti ve volbě učebních metod. Spokojenost se ostatně potvrdila i v datech, nejen komentářích.

Pokud byste očekávali, že odpovědi na otázku, co by spokojenost zaměstnanců mohlo zvýšit, se týkaly ve většině případů zvýšení mzdy, pletli byste se. Zazníval totiž např. i zájem o více pozitivní zpětné vazby nebo více společných eventů a aktivit. Vše tedy není jen o materiálních benefitech, byť jsou velmi důležité a průzkumy nám to stále potvrzují. Pro pracovníky je obvykle klíčové i to, v jaké atmosféře pracují, zda vychází s kolegy, zda se jim věnuje přímý nadřízený a zda se jim daří skloubit pracovní a soukromý život. A pracovníci školy v tomto trend viditelný napříč trhem prakticky kopírují.

Napříč různými tématy se celková míra spokojenosti zaměstnanců školy pohybuje na hladině 79 %, což lze považovat za nadstandardní výsledek, a to jak ve srovnání s průměrným skóre za poslední tři roky za celou ČR (61 %), tak i s aktuálně nejspokojenějším segmentem technologických firem (68 %). Radost z pozitivních výsledků obvykle rychle vystřídá pocit tíhy závazku takto pozitivní skóre udržet a pokud možno ještě vylepšit. Doporučujeme si ale alespoň na chvíli dopřát pocit úspěchu a radosti z toho, co se daří.

Konkrétně ve Škole Břežany zaměstnanci nejpozitivněji hodnotili možnost otevřeně vyjádřit svůj názor, stejně jako fungující spolupráci s kolegy a jasnost informací. Ocenili i dobré pracovní podmínky.

Průzkum spokojenosti Škola Břežany, graf: Celková míra spokojenosti

V průzkumech sledujeme nejen spokojenost zaměstnanců, ale také jejich angažovanost a identifikaci s firmou, loajalitu, chcete-li. Žádoucí je mít mezi zaměstnanci tzv. „srdcaře“, tedy nejen vnitřně angažované, ale také loajální pracovníky. A i v tomto ohledu byly výsledky školy nadstandardně pozitivní, mezi respondenty jsou srdcaři zastoupeni z 88 % (napříč trhem je kategorie „srdcařů“ v průměru zastoupená 66 %).

Nedílnou součástí analýz dat je i pohled na to, čím lze angažovanost a identifikaci (loajalitu) zaměstnanců nejlépe posílit. Vedení Školy Břežany se nebojí jít tzv. „s kůží na trh“, a proto můžeme poodhalit i to, jak dopadla zpětná vazba právě v oblasti vedení školy. Ukázalo se, že právě role vedení je jedním z naprosto klíčových faktorů, které ovlivňují identifikaci lidí se školou, tedy jejich loajalitu.

Data tedy potvrzují, že leadeři a vedení obecně mají na retenci pracovníků zásadní vliv. Komunikace vize, cílů, transparentnost a přístupnost vedení se tedy z dlouhodobého hlediska jednoznačně vyplácí. I proto podporujeme otevřenost při sdílení výsledků průzkumů zpět do týmu tak, aby případná opatření a další kroky byly pro všechny srozumitelné a lidé mohli reálně zažívat pocit, že na jejich názoru skutečně záleží.

Základní školu Dolní Břežany – Školu Břežany (na jižním okraji Prahy) navštěvuje 650 žáků ve 29 třídách, ve škole pracuje 80 zaměstnanců. Jedná se o státní, resp. obecní školu, které zřizovatel – Obec Dolní Břežany – věnuje maximální pozornost a podporu. Jen do školního areálu a vybavení školy bylo za posledních 18 let nainvestováno 500 milionů korun. Škola se dlouhodobě snaží udávat směr moderního a kvalitního základního vzdělávání. Více informací o Škole Břežany, jejích studijních programech a všech dalších aktivitách naleznete na www.skolabrezany.cz.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 732 350 799

Blog

Co říkají data o loajalitě, motivaci a angažovanosti zaměstnanců

16. 11. 2022

„Mladé lidi je těžké namotivovat a udržet.“, „Loajalitu lidí podpoříte nejvíc zajímavou odměnou a benefity.“, „Po roce...

Implementace psychodiagnostických metod a zpětnovazebních nástrojů do HR systémů a aplikací

10. 11. 2022

Víte, že umíme implementovat naše online nástroje do HR systémů, aplikací, ATS systémů nebo třeba do chatbota? Přečtěte si o...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2022 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.