Průzkum spokojenosti, angažovanosti a identifikace zaměstnanců Základní školy Dolní Břežany

17. 10. 2022

V TCC online se zaměstnaneckými průzkumy zabýváme už přes 12 let a jsme pyšní na to, že s námi své průzkumy realizují přední hráči na trhu napříč segmenty. Těší nás, že v poslední době mezi naše klienty řadíme čím dál více škol. A ještě větší radost máme, když jim výsledky průzkumu potvrdí, že se řada věcí daří, a také pomůžou nasměrovat energii do změn tam, kde to má skutečně pro pracovníky i vedení (a v důsledku i žáky a rodiče) smysl.

Že se průzkum v Základní škole Dolní Břežany (Škole Břežany) nebere jen jako formalita, nám bylo jasné už z komunikace a spolupráce během přípravy. Následně se všichni zaměstnanci školy měli možnost s průzkumem, jeho smyslem a praktickým průběhem seznámit na kick-off setkání, kde byl prostor diskutovat a objasnit cokoliv, co bylo třeba.

A návratnost vyplněných dotazníků na hladině 95 % mluví za vše. V průzkumech TCC online jsme na vysokou míru návratnosti (v průměru 80 %) zvyklí. Společně s klienty podnikáme řadu kroků pro to, aby se do průzkumů zapojilo co nejvíce pracovníků a zpětná vazba tak byla skutečně vypovídající, ale návratnost vyplněných dotazníků na hladině 95 % je skvělá a mluví za vše.

Chuť poskytnout otevřenou zpětnou vazbu je znát i z množství komentářů a vzkazů, které nabízejí velmi konkrétní informace ohledně toho, co zaměstnanci nejvíce oceňují nebo naopak postrádají. Zaměstnanci Školy Břežany nabídli celou řadu podnětů a byli ve svých komentářích otevření. Nejčastěji oceňovali např. fungující kolektiv, spolupráci a atmosféru, kvalitní vybavení školy nebo přístup a profesionalitu vedení školy a míru volnosti ve volbě učebních metod. Spokojenost se ostatně potvrdila i v datech, nejen komentářích.

Pokud byste očekávali, že odpovědi na otázku, co by spokojenost zaměstnanců mohlo zvýšit, se týkaly ve většině případů zvýšení mzdy, pletli byste se. Zazníval totiž např. i zájem o více pozitivní zpětné vazby nebo více společných eventů a aktivit. Vše tedy není jen o materiálních benefitech, byť jsou velmi důležité a průzkumy nám to stále potvrzují. Pro pracovníky je obvykle klíčové i to, v jaké atmosféře pracují, zda vychází s kolegy, zda se jim věnuje přímý nadřízený a zda se jim daří skloubit pracovní a soukromý život. A pracovníci školy v tomto trend viditelný napříč trhem prakticky kopírují.

Napříč různými tématy se celková míra spokojenosti zaměstnanců školy pohybuje na hladině 79 %, což lze považovat za nadstandardní výsledek, a to jak ve srovnání s průměrným skóre za poslední tři roky za celou ČR (61 %), tak i s aktuálně nejspokojenějším segmentem technologických firem (68 %). Radost z pozitivních výsledků obvykle rychle vystřídá pocit tíhy závazku takto pozitivní skóre udržet a pokud možno ještě vylepšit. Doporučujeme si ale alespoň na chvíli dopřát pocit úspěchu a radosti z toho, co se daří.

Konkrétně ve Škole Břežany zaměstnanci nejpozitivněji hodnotili možnost otevřeně vyjádřit svůj názor, stejně jako fungující spolupráci s kolegy a jasnost informací. Ocenili i dobré pracovní podmínky.

Průzkum spokojenosti Škola Břežany, graf: Celková míra spokojenosti

V průzkumech sledujeme nejen spokojenost zaměstnanců, ale také jejich angažovanost a identifikaci s firmou, loajalitu, chcete-li. Žádoucí je mít mezi zaměstnanci tzv. „srdcaře“, tedy nejen vnitřně angažované, ale také loajální pracovníky. A i v tomto ohledu byly výsledky školy nadstandardně pozitivní, mezi respondenty jsou srdcaři zastoupeni z 88 % (napříč trhem je kategorie „srdcařů“ v průměru zastoupená 66 %).

Nedílnou součástí analýz dat je i pohled na to, čím lze angažovanost a identifikaci (loajalitu) zaměstnanců nejlépe posílit. Vedení Školy Břežany se nebojí jít tzv. „s kůží na trh“, a proto můžeme poodhalit i to, jak dopadla zpětná vazba právě v oblasti vedení školy. Ukázalo se, že právě role vedení je jedním z naprosto klíčových faktorů, které ovlivňují identifikaci lidí se školou, tedy jejich loajalitu.

Data tedy potvrzují, že leadeři a vedení obecně mají na retenci pracovníků zásadní vliv. Komunikace vize, cílů, transparentnost a přístupnost vedení se tedy z dlouhodobého hlediska jednoznačně vyplácí. I proto podporujeme otevřenost při sdílení výsledků průzkumů zpět do týmu tak, aby případná opatření a další kroky byly pro všechny srozumitelné a lidé mohli reálně zažívat pocit, že na jejich názoru skutečně záleží.

Základní školu Dolní Břežany – Školu Břežany (na jižním okraji Prahy) navštěvuje 650 žáků ve 29 třídách, ve škole pracuje 80 zaměstnanců. Jedná se o státní, resp. obecní školu, které zřizovatel – Obec Dolní Břežany – věnuje maximální pozornost a podporu. Jen do školního areálu a vybavení školy bylo za posledních 18 let nainvestováno 500 milionů korun. Škola se dlouhodobě snaží udávat směr moderního a kvalitního základního vzdělávání. Více informací o Škole Břežany, jejích studijních programech a všech dalších aktivitách naleznete na www.skolabrezany.cz.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Jaké číslo z průzkumu spokojenosti si máme dát do KPI’s?

24. 06. 2024

Řešíte, jaká čísla z průzkumů spokojenosti, angažovanosti a loajality máte zahrnout do cílů či KPI’s manažerů? Jak...

ROZHOVOR – Šimon Pánek, Člověk v tísni: Můžete něco cítit jako manažer a lídr, ale od určité velikosti organizace už to nestačí a věci je potřeba objektivizovat

21. 06. 2024

V roce 2023 jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum pro humanitární organizaci Člověk v tísni. Jaké byly výsledky, co...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.