Pracovní cyklus – novinka mezi našimi psychodiagnostickými metodami 

07. 09. 2023

Jak už možná víte (nejen z našich předchozích článků), vyvinutí nové psychodiagnostické metody není otázkou měsíce, ale zpravidla minimálně jednoho roku. Těšíme se proto z našeho nejnovějšího přírůstku mezi již stabilní psychodiagnostické metody – z dotazníku Pracovní cyklus.

Na pojem „pracovní cyklus“ jste už možná narazili u metody Multifaktorový pracovní profil. Součástí tohoto dotazníku byly dvě části – pracovní styl a právě pracovní cyklus. Ten zde měl však jinou, stručnější podobu a kvůli první, výrazně delší části pracovní styl na něj zpravidla zbývalo i méně pozornosti, a mnohdy byl pracovní cyklus přehlížen úplně.

Nově nabízíme dotazníky Pracovní styl a Pracovní cyklus

Jelikož si v TCC online zakládáme na tom, že jsou naše metody stručné, výstižné a úderné, rozhodli jsme se původní Multifaktorový pracovní profil rozdělit na dvě zcela samostatné metody. Nově tedy nabízíme dotazník Pracovní styl, který má totožnou podobu s původním pracovním stylem, a dotazník Pracovní cyklus, který jsme vytvořili zcela nově, včetně položek, výsledné interpretace i konkrétních doporučení.

Pracovní cyklus

Pracovní cyklus detailně mapuje, co je pro člověka typické při řešení většiny pracovních problémů či úkolů. Zpravidla totiž v optimálním případě procházíme několika fázemi řešení. V praxi však každý z nás může akcentovat či naopak podceňovat až přeskakovat některé z níže uvedených fází, a v důsledku tak postupovat méně efektivně. Dotazník Pracovní cyklus přináší informace o tom, co je pro nás z hlediska pracovního cyklu typické, a může inspirovat, jak náš profil efektivněji využít či na které fáze se více zaměřit a zvýšit tak pracovní efektivitu.

Konkrétní fáze pracovního cyklu

1.     PRÁCE SE ZADÁNÍM
Práce se zadáním se vyznačuje potřebou mít jasno v zadání, aktivním doptáváním se, snahou porozumět očekáváním i tématu samotnému.

2.     PLÁNOVÁNÍ A PŘÍPRAVA
Plánování a příprava se vyznačuje potřebou důkladného zmapování zdrojů, rizik a možností a tendencí rozvrhnout si řešení a dílčí kroky.

3.     REALIZACE
Realizace se vyznačuje akčností, potřebou rychle vidět jasné výsledky a mít řešení a rychlostí v jednání i rozhodování.

4.     KONTROLA A VYHODNOCENÍ
Kontrola a vyhodnocení se vyznačuje potřebou výsledky a postup vyhodnotit, zkontrolovat a zvážit jejich využitelnost a užitečnost i v jiných oblastech. 

Pracovní cyklus – ukázka grafu z výstupní zprávy
Ukázka z výstupní zprávy dotazníku Pracovní cyklus

Jaká je „ideální“ míra zastoupení těchto fází?

V ideálním případě by člověk měl mít každou ze čtyřech uváděných fází zastoupenou alespoň do určité míry, tzn. minimálně od 15. percentilu směrem výš. Zároveň je ale dobré mít na paměti fakt, že ani druhý extrém nemusí být v tomto případě tolik užitečný. Pokud totiž budeme v některé fázi příliš vysoko a „zaseknutí“, může to z hlediska efektivity projektu mnohdy i ublížit. 

Pokud si například představíme situaci, kdy bude mít člověk zastoupenou velmi nízko fázi plánování a přípravy a současně extrémně vysoko zastoupenou fázi realizace, může mít tento člověk v praxi tendenci jít rychle do akce, aniž by si zmapoval, co a koho k realizaci projektu potřebuje, co si možná měl dopředu naplánovat a promyslet. V důsledku se pak realizace projektu může dokonce protáhnout jen kvůli špatnému odhadu kapacit kolegů či třeba již obsazené zasedací místnosti.

Jako případná rizika tedy uvádíme nejen nízko, ale právě i nadměrně zastoupené fáze. 

Jsme také hrdí na to, že dotazník Pracovní cyklus byl sestaven na základě faktorové analýzy a splňuje veškerá kritéria a požadavky kladeny na kvalitní psychodiagnostické metody. K dispozici je v češtině, angličtině a slovenštině a zdarma můžete využívat také týmové výstupy.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Marta Fabiánová pro Profi HR: Jak nás (ne)motivují leadeři

11. 04. 2024

V dubnovém Profi HR vyšel článek Marty Fabiánové, výkonné ředitelky TCC online o leaderech a motivaci. Článek nyní...

Přes 10 tisíc diváků filmového festivalu Jeden svět hlasovalo s pomocí našeho nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu

10. 04. 2024

Také v letošním roce jsme s pomocí Perfeedu podpořili divácké hlasování na filmovém festivalu Jeden svět. Diváci...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.