7 statečných aneb 7 online nástrojů, které osvěží hodnoticí pohovory

11. 01. 2023

Start nového roku bývá ve firmách často spojován s tzv. hodnoticími neboli bilančními pohovory.

Patříte mezi ty, kdo si setkávání a rozhovory na úrovni nadřízený–podřízený dokáže užít? Nebo je to strašák, kterého se bojíte a nejraději byste se mu vyhnuli? Ať už patříte do kterékoli skupiny, máme pro Vás tipy na online nástroje, které přispívají k tomu, aby byl hodnoticí pohovor inspirativní a přínosný pro obě strany.

V rámci hodnoticích pohovorů dochází k poskytování zpětné vazby, která je důležitá jak pro samotného zaměstnance, tak pro manažera. Často jsou pohovory spojené také s plánováním dalšího kariérního postupu či osobního rozvoje. Je dobré si uvědomit, že jde vždy hlavně o příležitost dozvědět se něco víc a posunout se dál. A možnost opřít se při tom o data může vliv na růst jedince i firmy akcelerovat.

Podívejte se, jaké pomocníky můžeme nabídnout

360° zpětná vazba

1) 360° zpětná vazba

Realizujte 360° zpětnou vazbu a získejte tak opravdu komplexní, objektivizovanou zpětnou vazbu na účastníka, se kterou můžete pracovat při plánování konkrétních kroků osobního rozvoje. Zpětnou vazbu mohou poskytovat nadřízení, kolegové, podřízení nebo další spolupracovníci. Klíčovou součástí bývá také sebehodnocení, díky kterému má člověk jasno v tom, zda se v něčem vidí jinak, než jak jej vnímá okolí.

Multifeedback

2) Multifeedback

Multifeedback je varianta 360° zpětné vazby, ve které hodnotí každý každého bez ohledu na vztah nadřízenosti a podřízenosti. Jde o skvělý nástroj pro agilní týmy nebo týmy bez šéfů. Po vyplnění člověk získá ihned představu, jak si stojí v rámci týmu.

Stodolarovka – rozdělení odměny navrhuje tým

3) Stodolarovka

Pokud navíc do 360° zpětné vazby nebo Multifeedbacku zařadíte otázku, které říkáme „Stodolarovka“, dozvíte se, jak by mezi sebe tým rozdělil bonusy či odměnu. Zjistěte, jak Vaši lidé hodnotí sami sebe v rámci týmu! Zapojte svůj tým do procesu hodnocení!

Využijte psychodiagnostické dotazníky a texty

Při přípravě na hodnoticí pohovory můžete využít širokou nabídku psychodiagnostických dotazníků a testů. Vlastní testování bývá celkem rychlé, často stačí 20 minut a získáte velké množství užitečných informací a doporučení, které můžete využít např. pro nastavení motivátorů, rozhodování o dalším kariérním postupu nebo třeba pro vytipování nového talentu. Pro efektivnější a inspirativní hodnoticí pohovor doporučujeme zejména:

Multifaktorový pracovní profil

4) Multifaktorový pracovní profil

Multifaktorový pracovní profil – pomůže detailně zmapovat pracovní styl člověka a přináší rozvojová doporučení. Zjistíte, zda je zaměstnanec spíše rychlý, pečlivý, disciplinovaný nebo jestli rád improvizuje. Dozvíte se, co od něj můžete očekávat, zda spíše potřebuje volnou ruku, nebo preferuje nastavená pravidla.

Kariérový kompas

5) Kariérový kompas

S pomocí dotazníku Kariérový kompas zjistíte, co člověka motivuje a jak s tím ladí různé pracovní role. Zmapujete faktory zvyšující výkon a spokojenost zaměstnance a rozkryjete, co ho naopak brzdí.

Týmové role

6) Týmové role

Dotazník Týmové role sleduje míru preference různých týmových rolí a díky kombinaci s Multifaktorovým osobnostním profilem říká, pro které role v týmu má člověk předpoklady.

Manažerský styl

7) Manažerský styl

Manažerský styl může být inspirací pro šéfy. Dotazník mapuje manažerské styly, jejich výhody i úzká místa v rámci týmů či prostředí. V kombinaci s Multifaktorovým osobnostním profilem navíc udává, pro které styly vedení má člověk přirozené předpoklady a kde může být rozvoj nejvíce efektivní.

Kromě individuálních výstupů lze pracovat i s výstupy za celý tým. Získáte tak přehled, jaké kvality či předpoklady jsou v týmu výrazně zastoupeny, které naopak méně. Rozvoj pak můžete ladit nejen individuálně, ale i s ohledem na potřeby daného týmu.

A na závěr ještě tipy na 2 články, ve kterých se tématu hodnoticích pohovorů věnujeme detailněji.

5 tipů pro úspěšný a inspirativní hodnoticí pohovor

Pojďme na hodnoticí pohovor letos trochu jinak!

Potřebujete více informací nebo se třeba jen poradit, zda je pro Vás ta či ona metoda vhodná? Kontaktujte nás na info@tcconline.cz nebo na telefonu +420 732 350 799.

Autor: Marta Fabiánová & Marcela Suková

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Jaké číslo z průzkumu spokojenosti si máme dát do KPI’s?

24. 06. 2024

Řešíte, jaká čísla z průzkumů spokojenosti, angažovanosti a loajality máte zahrnout do cílů či KPI’s manažerů? Jak...

ROZHOVOR – Šimon Pánek, Člověk v tísni: Můžete něco cítit jako manažer a lídr, ale od určité velikosti organizace už to nestačí a věci je potřeba objektivizovat

21. 06. 2024

V roce 2023 jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum pro humanitární organizaci Člověk v tísni. Jaké byly výsledky, co...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.