Zdroje stresu – některé využijete a jiné se raději pokusíte eliminovat

02. 11. 2018

Vyzkoušejte naši novinku – dotazník Zdroje stresu a využijte jeho výstupy při plánování rozvoje zaměstnanců.

„Stres v žádném případě nemusí být pouze škodlivý; je zároveň koření života, neboť každé hnutí mysli a každá činnost zapříčiňuje stres. Stejný stres, po kterém jeden člověk onemocní, může znamenat pro druhého životodárné uzdravení.“ Hans Selye – kanadský lékař, biolog, chemik a endokrinolog, otec moderního výzkumu stresu.

Muž ve stresu – zdroje stresu

Stres nás provází v každodenním životě, ale pokud volíme vhodné strategie k jeho zvládání, nemusí být vždy naším nepřítelem. Které faktory v osobním i pracovním životě vedou ke vzniku stresu? Jaké emoce a psychickou zátěž to v nás vyvolává? V čem se může člověk rozvíjet tak, aby příště stresové zátěži odolával lépe? Nejen odpovědi na tyto otázky získáte pokud využijete náš nový dotazník Zdroje stresu.

Dotazník jsme vyvinuli s podporou Technologické agentury České republiky (TA ČR) a komplexně mapuje stresové faktory ve všech oblastech osobního i pracovního života pomocí 14 škál. Faktory jsou sledovány z hlediska emočního naladění a míry stresu, které v člověku vyvolávají.

 

Komu je dotazník určen?

Dotazník je určen pro psychodiagnostiku v rámci osobního rozvoje zaměstnanců, zejména pak těch, kteří jsou ve vyšší míře vystaveni psychické zátěži, pracovníků na exponovaných pozicích a také těch, na které jsou kladeny vysoké nároky na stresovou odolnost. Dotazník lze skvěle využít např. pro prevenci syndromu vyhoření zaměstnanců.

S pomocí dotazníku Zdroje stresu zjistíte:

  • co je pro Vaše zaměstnance nepříjemné a stresující,
  • jaké oblasti v jejich životě hladinu stresu zvyšují,
  • co je motivuje k vyšším výkonům,
  • jaké oblasti jim přinášejí radost,
  • co jim pomáhá se stresem se vyrovnat.

Ukázka z výstupní zprávy dotazníku Zdroje stresu

Výstupní zpráva dotazník Zdroje zátěže – graf

 

 

 

Na obrázku je graficky shrnuto rozložení stresových faktorů v pracovní oblasti. Salutory jsou faktory, které přispívají k psychické pohodě a jsou naprosto klíčové pro schopnost překonávat překážky. Motivátory jsou faktory, které vyvolávají pozitivní emoce, ačkoliv jsou spjaty s vyšší mírou stresu. Představují výzvy, které člověka posouvají dál. Stresory jsou faktory, které člověka vystavují určitému tlaku a navíc s nimi má spojeny negativní pocity.

 

 

 

 

 

 

 

Dotazník zvládání zátěže – stresu vs. dotazník Zdroje stresu

Ikony dotazníků: Dotazník zvládání zátěže a dotazník Zdroje stresu

Možná již využíváte náš Dotazník zvládání zátěže – stresu a napadá Vás jak spolu souvisí, zda na sebe navazují nebo jestli je vlastně vůbec potřebujete oba.

Je důležité říci, že jde o dva samostatně využitelné dotazníky. Můžete používat jeden či druhý, ale pokud se rozhodnete pro oba dva, budete schopni rozpoznat nejen zdroje stresu, ale také strategie, které vedou k jejich překonání.

Dotazník Zdroje stresu ve své podstatě zastřešuje Dotazník zvládání zátěže – stresu. Pokud Váš zaměstnanec vyplní oba dva dotazníky, dojde k jejich propojení a výstup dotazníku Zdroje stresu následně nabídne doporučení, na kterých strategiích zvládání stresu by měl pracovat., aby se lépe vyrovnal se stresovými faktory ve svém životě.

Ukázka z výstupní zprávy dotazníku Zdroje stresu

Ukázka z výstupní zprávy Dotazníku zvládání zátěže

 

 

Na obrázku vidíte grafické znázornění strategií, které mohou pomoci při překonání zdrojů stresu a naopak strategií, které mohou pohodu v dané oblasti ještě snížit.

 

 

 

 

 

Zvládání stresu je v dnešní době podstatnou kompetencí, kterou stojí za to rozvíjet nejen v osobní, ale také na firemní úrovni. Rozklíčujte stresové faktory a odhalte strategie k jejich překonání.

Více informací o dotazníku Zdroje stresu získáte zde.

Více informací o Dotazníku zvládání zátěže – stresu získáte zde.

Využijte dotazník Zdroje stresu a Dotazník zvládání zátěže – stresu při plánování rozvoje zaměstnanců. Kontaktujte nás na [email protected], rádi Vám oba dotazníky představíme.  

 

Dotazníky jsme připravili s podporou TA ČR.

Logo TA ČR

 

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 732 350 799

Blog

Co říkají data o loajalitě, motivaci a angažovanosti zaměstnanců

16. 11. 2022

„Mladé lidi je těžké namotivovat a udržet.“, „Loajalitu lidí podpoříte nejvíc zajímavou odměnou a benefity.“, „Po roce...

Implementace psychodiagnostických metod a zpětnovazebních nástrojů do HR systémů a aplikací

10. 11. 2022

Víte, že umíme implementovat naše online nástroje do HR systémů, aplikací, ATS systémů nebo třeba do chatbota? Přečtěte si o...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2022 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.