PRACOVNÍ CYKLUS NOVINKA mezi našimi psychodiagnostickými metodami. Zjistit více

Marta Fabiánová pro HR news: Kde je hranice mezi asertivním a agresivním chováním a dokážeme asertivitu měřit?

21. 10. 2022

Co všechno je ještě zdravá asertivita a jak je možné, že se v soukromém prostředí člověk dokáže ozvat, ale v pracovním prostředí sklopí uši nebo naopak? Nejen o tom, ale také o novinkách v oblasti mapování asertivity, je článek Moniky Novákové a Marty Fabiánové, který nedávno vyšel na HR news. Nyní si ho můžete přečíst také na našem blogu.

Asertivita není pouze o hlasitém prosazování názorů

Asertivita je základní komunikační dovednost. V našem pojetí mapuje základní oblasti lidské komunikace a chování. Mnozí lidé si pod asertivitou představí dravého člověka, který si jde za svým, prosazuje své názory za každou cenu a hlavně hlasitě. Asertivita však zahrnuje celé spektrum dílčích dovedností. A nutno dodat, že u mnoha z nich je hlavním projevem dokonce ticho a mlčení.

K čemu je asertivita dobrá v pracovním prostředí?

Asertivní člověk se dovede přiměřeně prosadit, stojí si za svým rozhodnutím či názorem a nenechá se ovlivnit případnou manipulací. To vše jsou dovednosti, ze kterých můžeme těžit jak v osobním, tak v pracovním prostředí. V situacích, kdy bude nadřízený po svém podřízeném vyžadovat až příliš věcí naráz (a to třeba i nevědomky), mohou uváděné dovednosti zaměstnanci pomoci se ozvat a „uchránit“ před přetížením. Ve vyjednávání s klientem či partnerem zase asertivita vede ke schopnosti obhájit svá stanoviska a pomáhá člověku, aby například nepřistoupil na velmi nevýhodné podmínky.

Rozvinutá asertivita se projevuje i dovednostmi jako např. poskytování a přijímání zpětné vazby, budování a rozvíjení společenských vztahů. To je užitečné jednak v rámci týmu, kdy asertivita podněcuje efektivní spolupráci, jednak při networkingu či navazování nových pracovních kontaktů. V případě konfliktu pak asertivní komunikace jedincům usnadňuje porozumět oběma úhlům pohledu a v ideálním případě vyřešit konflikt nalezením výsledku vyhovujícímu oběma stranám. Ve výsledku zde tedy nejde o souboj mocností, ale o snahu zajistit respektujícím přístupem co nejlepší řešení pro všechny.

Mezi přáteli se klidně ozvete, ale v práci sklopíte uši?

Možná to na sobě čas od času každý pociťujeme, že v práci někdy nasadíme trochu jinou „masku“, kterou pak zase doma či mezi přáteli odložíme. To nutně nemusí znamenat přetvářku či pokrytectví. Pro někoho zkrátka může být náročnější se v jeho pracovním okolí vymezit, vyjádřit své pocity či něco slušně odmítnout, zatímco doma a mezi přáteli je to v podstatě běžnou záležitostí (či naopak). Podstatným faktorem zde může být osobnost, dovednosti, nabyté zkušenosti, ale i tzv. sociální role nenápadně „našeptávající“, jak bychom se asi tak podle očekávání společnosti měli v dané pozici chovat.

Zmapujte asertivitu s pomocí Dotazníku komunikačního stylu – asertivity

Informace o tom, jak je ten který člověk asertivní a jak komunikuje, umíme zjistit s pomocí psychodiagnostických dotazníků, které jsme vyvinuli v dílně TCC online. Díky rozdílům, které se u lidí mohou projevovat v pracovním prostředí a v obecných situacích, jsme vyvinuli dva specifické dotazníky. Ty měří asertivitu právě s ohledem na prostředí, ve kterém se člověk pohybuje.

Pokud Vás zajímá, jaká je Vaše míra asertivity napříč různými životními situacemi, doporučujeme zvolit verzi LIFE, která je vhodná zejména pro osobní rozvoj nebo při koučování. Pokud však cílíte ryze na pracovní prostředí, větší benefit Vám přinese naše novinka – verze WORK.

Asertivita ve vztahu k blízkým a cizím lidem_ukázka z výstupní zprávy Dotazníku komunikačního stylu – asertivity (WORK)

V obou dotaznících navíc zjistíte, zda se Vaše asertivita proměňuje ve vztahu k blízkým a vzdálenějším lidem. V LIFE verzi blízcí lidé představují rodinu a nejbližší přátele, ve WORK verzi se pak jedná o nejbližší kolegy z týmu.

Kde je hranice mezi asertivním a agresivním chováním?

Asertivita může být někdy mylně zaměňována s agresí. Zde je ale potřeba upozornit na to, že se jedná o zcela odlišné věci. Asertivní jedinec dovede jasně a srozumitelně definovat své požadavky, aniž by u toho překračoval práva druhých. Dovede naslouchat, je respektující a současně zvažuje emoce ostatních.

Oproti tomu typickým projevem agrese je sobecké prosazování se na úkor druhých. Agrese v komunikaci se projevuje disrespektem jiných názorů, ponižováním či například přehnaným sarkasmem a ironií. Dotazník komunikačního stylu – asertivity dovede tyto tendence odhalit a upozornit na jejich možné projevy, čímž ve firmě můžete snáz předcházet negativní atmosféře, či dokonce pracovní šikaně.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Angažovanost: měříme a měníme / Pozvánka na inspirativní snídani

14. 02. 2024

Zveme Vás na Inspirativní snídani, kterou pořádáme společně s partnerem BrandBakers Advisory na téma: Angažovanost: měříme...

3 důvody, proč využít Multifaktorový osobnostní profil ve verzi PREMIUM

13. 02. 2024

V loňském roce jsme představili prémiovou verzi našeho nejoblíbenějšího dotazníku – Multifaktorového osobnostního profilu. Ta...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.