Jak na vyšší návratnost dotazníků? Vtipně! 

19. 03. 2024

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců jsou užitečným nástrojem pro společnosti všech druhů i velikostí a získáte díky němu cenná data o potřebách a postojích zaměstnanců. Díky našim průzkumům můžete zmapovat témata, která zaměstnance trápí nebo naopak těší, a identifikovat tak klíčové oblasti pro rozvoj. Podpoříte tak nejen loajalitu svých zaměstnanců, ale také jejich angažovanost a identifikaci s firmou. 

Jak ale k implementaci zaměstnaneckých průzkumů přistoupit? Jak zajistit dostatečné množství dat pro efektivní výsledky? Dokážete přesvědčit zaměstnance, že průzkumy mají smysl? Na příkladech z praxe vidíme, že návratnost dotazníků spokojenosti lze zvýšit různými způsoby, ale následující body se dlouhodobě ukazují jako nejefektivnější. 

Začněte od hlavy

Průzkum, který má podporu managementu a vedení firmy, má ihned větší váhu. Klíčovým úkolem pro management je ujasnit si smysl průzkumu a zavázat se k tomu, že se s daty bude následně opravdu pracovat. Pokud tedy máte k realizaci průzkumu „nakoupené“ vedení, k vysoké návratnosti máte dobře nakročeno. 

Zpříjemněte proces

Zaměstnanci by měli mít co nejjednodušší přístup k vyplnění průzkumu. Důležitou roli hraje také délka dotazníku. Pokud je příliš dlouhý, respondenti mohou ztratit motivaci a dotazník nedokončí. Náš standardní dotazník má necelých 50 otázek, s průměrnou dobou vyplnění 10–15 minut. Pokud se počet otázek vyšplhá nad 70, klesá ochota respondentů dotazník dokončit. Stejně důležitá je i srozumitelnost instrukcí a otázek, které by měly být jasné a stručné. 

Komunikujte 

Pro úspěšnou realizaci je také klíčové zajistit efektivní interní komunikaci, a to jak o průběhu, tak o důležitosti a přínosu zaměstnaneckého průzkumu. Užitečná je nejen komunikace před a po samotné realizaci, ale také v průběhu, formou vlídných upomínek. Kreativitě se meze nekladou a záleží jen na Vás, jakým stylem komunikaci pojmete. Vždy by ale měla korespondovat s firemní kulturou. Některé firmy volí netradiční formu, která nejen splní účel upomínek, ale zároveň pobaví a zaměstnance zaujme. Krásným příkladem je jeden z našich klientů, Czechitas. V tomto případě hravá forma reminderů celý proces průzkumu zpříjemnila a zároveň podpořila budování pozitivní firemní kultury. I když tento styl nemusí být pro každého, je to skvělá inspirace z praxe.  

O Czechitas 

Czechitas je nezisková organizace, která otevírá ženám svět IT. Inspiruje, vzdělává a pomáhá k lepší kariéře. Mimo vzdělávání se soustředí na celkovou propagaci současného IT a přibližuje ho širší veřejnosti. Od doby vzniku v roce 2014 se Czechitas podařilo vybudovat silné jméno na českém trhu a věrnou komunitu zájemců o IT oblast.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Marta Fabiánová pro Profi HR: Jak nás (ne)motivují leadeři

11. 04. 2024

V dubnovém Profi HR vyšel článek Marty Fabiánové, výkonné ředitelky TCC online o leaderech a motivaci. Článek nyní...

Přes 10 tisíc diváků filmového festivalu Jeden svět hlasovalo s pomocí našeho nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu

10. 04. 2024

Také v letošním roce jsme s pomocí Perfeedu podpořili divácké hlasování na filmovém festivalu Jeden svět. Diváci...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.