PRACOVNÍ CYKLUS NOVINKA mezi našimi psychodiagnostickými metodami. Zjistit více

5 důvodů, proč realizovat průzkum spokojenosti zaměstnanců

08. 08. 2023

Dokažte zaměstnancům, že na jejich názoru záleží

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců jsou užitečným nástrojem pro každou společnost, která si váží svých zaměstnanců a chce být v dlouhodobém horizontu úspěšná. Vedení společnosti, personalisté a manažeři získávají s pomocí dotazníku spokojenosti cenná data, která jim umožní lépe porozumět potřebám a názorům zaměstnanců. Zaměstnanecké průzkumy také pomohou identifikovat klíčové oblasti pro zlepšení pracovního prostředí, angažovanosti, loajality zaměstnanců a firemní kultury. Podívejte se na 5 důvodů, proč realizovat Zaměstnanecký průzkum. 

1. Identifikujete klíčová témata, postoje, hlavní zdroje spokojenosti i naštvání  zaměstnanců

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců umožňují managementu a personalistům identifikovat klíčové otázky a témata, která zaměstnance trápí nebo naopak, se kterými jsou spokojeni. Možná Vás napadá, že to nejdůležitější je stejně odměna a na ostatním už tolik nezáleží. Z průzkumů, které jsme realizovali na 50 000 lidech však víme, že odměňování zdaleka není jediné téma, které ovlivňuje angažovanost a identifikaci zaměstnanců s firmou. Často hrají roli další faktory, jako je např. možnost rozvoje, pracovní prostředí a vztahy s nadřízenými či kolegy. Stále důležitější je také role leaderů, kteří často ovlivňují ochotu lidí ve společnosti zůstat.

Víte, že Zaměstnanecké průzkumy od TCC online sledují také důležitost témat? V praxi to znamená, že okamžitě po realizaci průzkumu víte, na co konkrétně se zaměřit, aby to mělo žádoucí efekty.  Zaměstnanci mohou být s některými tématy nespokojeni, ale tato témata pro ně nejsou důležitá. Naopak z dotazníku spokojenosti mohou vyskočit témata, která nejsou tak kritická, ale jsou pro zaměstnance klíčová. A díky sledování důležitosti o nich přesně víte.

2. Podpoříte angažovanost a loajalitu

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců odhalí faktory, které přispívají ke zvýšení motivace a loajality zaměstnanců. Na základě těchto zjištění mohou manažeři a HR pracovníci přijmout kroky ke zlepšení pracovních podmínek a pracovního prostředí, což může vést ke zvýšení produktivity a výkonnosti firmy. A co je důležité? Management se může rozhodovat na základě dat, nikoli jen na základě pocitů či dojmů.

Přečtěte si článek Marty Fabiánové, který byl nedávno publikovaný v HR news: Jak motivovat lidi k loajalitě a výkonu? Co říkají data ze Zaměstnaneckých průzkumů a Psychodiagnostiky?

Faktory, které ovlivňují spokojenost a angažovanost analyzuje Marta také v článku Zaměstnanecké průzkumy aneb Co je víc – dobrá mzda, nebo dobrý leader?

3. Snížíte fluktuaci zaměstnanců

Není žádné tajemství, že fluktuace zaměstnanců bývá finančně velmi nákladná. Průzkumy spokojenosti zaměstnanců mohou nejen odhalit důvody, proč zaměstnanci odcházejí, ale také faktory, které zásadně posilují jejich loajalitu, třeba i na nevědomé úrovni. To společnosti umožňuje implementovat opatření, která zvýší loajalitu lidí, sníží fluktuaci a ve svém důsledku přinesou výrazné finanční úspory. S našimi průzkumy, které umožňují generovat tzv. Smart zprávy, navíc odhalíte rizikové skupiny, tj. skupiny zaměstnanců, které jsou nejvíce ohrožené odchodem. A návazná opatření tak budete schopni zacílit přímo jim na míru.

4. Posílíte firemní kulturu

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců jsou skvělým nástrojem pro posílení firemní kultury. Zaměstnanci, kteří vidí, že společnost dbá na jejich názory a zároveň podporuje poskytování zpětné vazby nejen na individuální úrovni, ale také na úrovni celé firmy, se cítí zapojeni a identifikují se s hodnotami organizace. Silná firemní kultura zlepšuje spolupráci, komunikaci a týmovou práci.

5. Získáte data pro HR analýzy

S pomocí Zaměstnaneckých průzkumů získáte cenná data pro další analýzy, jako je např. Analýza fluktuace. Přečtěte si o tom více také v článku na blogu: Dostaňte pod kontrolu faktory, které způsobují fluktuaci.

Zajímají Vás Zaměstnanecké průzkumy a analýza dat, které z nich získáte? Kontaktujte nás na info@tcconline.cz.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Angažovanost: měříme a měníme / Pozvánka na inspirativní snídani

14. 02. 2024

Zveme Vás na Inspirativní snídani, kterou pořádáme společně s partnerem BrandBakers Advisory na téma: Angažovanost: měříme...

3 důvody, proč využít Multifaktorový osobnostní profil ve verzi PREMIUM

13. 02. 2024

V loňském roce jsme představili prémiovou verzi našeho nejoblíbenějšího dotazníku – Multifaktorového osobnostního profilu. Ta...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.