Zaměstnanecký průzkum pro mimořádnou dobu „Jsme v tom společně”

25. 03. 2020

Zaměstnanecký průzkum homeoffice

Osobní i pracovní život každého je momentálně ovlivněn situací v souvislosti s šířením COVID-19. Zaměstnanci se ocitají ve zcela nových situacích, řada lidí se ze dne na den přesunula do režimu home office. Všichni se snažíme dělat kroky, jak nejlépe umíme, ale do myšlenek a pocitů ostatních nevidíme.

Víte, s čím se v době krize potýkají Vaši lidé? Z čeho mají obavy? Jak aktuální situaci prožívají a jak to ve svém důsledku ovlivní výkon Vaší firmy? Co by jim pomohlo aktuální situaci překonat?  Zjistěte to s pomocí Zaměstnaneckého průzkumu „Jsme v tom společně”.

 

Zjistěte, jak se s mimořádnou situací Vaši lidé vyrovnávají

S pomocí Zaměstnaneckého průzkumu „Jsme v tom společně” můžete rychle a jednoduše zjistit, jak situaci, pracovní podmínky nebo informovanost vnímají Vaši zaměstnanci, manažeři a jaká je atmosféra v jednotlivých částech firmy. Průzkum zohledňuje aktuální mimořádnou situaci, která je pravděpodobně pro většinu zaměstnanců a jejich nadřízených zcela novou zkušeností.

 

4 základní oblasti, které řeší Zaměstnanecký průzkum „Jsme v tom společně”

1. Sdílení informací

Mají Vaši lidé informace o tom, co se děje ve firmě a jaká je aktuální situace? Vědí, jak se v nestandardních situacích zachovat a jaká jsou pravidla, ať již v rámci celé firmy nebo v rámci týmu, kterého jsou součástí? Komunikuje s nimi pravidelně nadřízený?

2. Podmínky pro pracovní výkon

Vědí zaměstnanci, co mají dělat, jaké jsou jejich úkoly a zda dává v kontextu dynamického vývoje smysl činnost, které se aktuálně věnují? Získávají průběžnou zpětnou vazbu od svých kolegů či nadřízených? Jak jsou vytížení? Netrpí pocitem nepotřebnosti nebo naopak, necítí se přetížení, protože k běžným činnostem přibývá řada dalších, které souvisí s krizovou situací? A mají např. na home office vůbec podmínky k tomu, aby svou práci mohli vykonávat?

3. Sebeřízení

Jak zaměstnanci zvládají organizaci své práce, jsou schopni oddělit práci od osobního života? Možná řada z nich pracuje v režimu dlouhodobějšího home office vůbec poprvé. Mají na to prostor, klid a jak jsou schopni se s novou situací vyrovnat?

4. Psychická pohoda

Každý se s obtížnými situacemi vyrovnává rozdílně, nepropadají naši lidé panice, nepotřebují podporu od odborníků? Mají pocit, že jsou součástí týmu, který táhne za jeden provaz nebo v tom zůstali sami a vlastně „neví, kudy kam”? Mají jasno v tom, na koho se mohou obrátit o pomoc a jak vše vnímá jejich nejbližší okolí?

Kromě standardně předdefinovaných oblastí jsme schopni ve spolupráci s Vámi do průzkumu začlenit i další oblasti, specifické pro Vaši společnost a Vaši situaci.

 

Objevte co a kde funguje a uplatněte to napříč firmou

S pomocí Zaměstnaneckého průzkumu „Jsme v tom společně”  zjistíte, jak funguje Vaše společnost v krizové situaci jako celek a rozklíčujete, jak si stojí jednotlivá oddělení, odbory, týmy či pracovní skupiny. Možná jedno oddělení či útvar zvládá situaci lépe než jiný. Objevte, v čem to spočívá, inspirujte se a pomozte implementovat či uplatnit „to nejlepší i jinde”.

 

Ukažte lidem, že v tom nejsou sami

Zaměstnanci ocení, že se o ně zajímáte a že jste v tom s nimi. Z dlouhodobého pohledu předejdete hromadění negativních postojů ve firmě a budete schopni vytipovat nejohroženější oddělení či útvary. Pošlete lidem jasnou zprávu: „Společně to zvládneme”.

Ukázka výstupní zprávy Zaměstnaneckého průzkumu „Jsme v tom společně"

Obrázek: Ukázka výstupní zprávy Zaměstnaneckého průzkumu „Jsme v tom společně”

Prověřená metodika a online řešení

Zaměstnanecký průzkum realizujeme prověřenou metodikou, online a jsme schopni implementovat individuální oblasti hodnocení dle specifik Vaší společnosti.

Kromě uzavřených otázek je prostor také pro volné odpovědi, které mohou být cenným zdrojem informací. S pomocí pokročilých nástrojů, jako je např. analýza volných komentářů budete schopni okamžitě rozklíčovat témata a problémy, které ve firmě rezonují.

 

Kontaktujte nás na [email protected].

Rádi se s Vámi spojíme a probereme možnosti vhodné právě pro Vaši společnost.

 

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 732 350 799

Blog

Co říkají data o loajalitě, motivaci a angažovanosti zaměstnanců

16. 11. 2022

„Mladé lidi je těžké namotivovat a udržet.“, „Loajalitu lidí podpoříte nejvíc zajímavou odměnou a benefity.“, „Po roce...

Implementace psychodiagnostických metod a zpětnovazebních nástrojů do HR systémů a aplikací

10. 11. 2022

Víte, že umíme implementovat naše online nástroje do HR systémů, aplikací, ATS systémů nebo třeba do chatbota? Přečtěte si o...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2022 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.