ONLINE PSYCHODIAGNOSTIKA DÁVÁ ODPOVĚDI I PRO MANAŽERY ORIENTOVANÉ NA VÝSLEDKY

24. 11. 2014

Stále populárnější online psychodiagnostika přináší nový způsob použití psychometrických nástrojů v personalistice. Tradiční kazuistické využití testů a dotazníků, kdy odborník, vyškolený personalista nebo psycholog, interpretuje výsledky s cílem získat, co nejvíce informací o jedné konkrétní osobě, je obohaceno o nový přístup, který můžeme nazvat screeningovým. Spočívá v tom, že nepracujeme s jednotlivcem, ale velkým množstvím účastníků, u kterých hledáme buď klíčové předpoklady, nebo rizikové faktory, o nichž víme, že jsou pro danou pozici významné. Zatímco bez klíčových předpokladů je méně pravděpodobné, že daní jedinci budou v konkrétní pozici úspěšní, rizikové faktory jsou něco, s čím klesá pravděpodobnost, že budou alespoň průměrní. Klíčové předpoklady i rizikové faktory se vždy stanovují s určitou pravděpodobností, která se zvyšuje a často i blíží 90% v závislosti na tom, kolik takových hodnot vzájemně propojíme a vyvážíme.

Například v rámci výběru obchodníků pro jednu finanční instituci se ukázalo, že výběrem sedmi faktorů kombinujících výsledky z různých dotazníků a testů můžeme vytvořit model identifikace talentů, který dokonce s 95% pravděpodobností dokáže predikovat obchodníky, kteří jsou v praxi významně lépe hodnoceni svým přímým nadřízeným a zároveň dosahují reálně lepších výsledků. Objem smluv, které takoví obchodníci uzavřeli během prvního roku po přijetí, byl 4,5 krát vyšší než u kandidátů s modelem identifikovanými nízkými předpoklady.

Důležité samozřejmě je, jak takové klíčové předpoklady či rizikové faktory stanovit. Nejběžněji je používáno tzv. expertní stanovisko. Tedy, že lidé s patřičnou kvalifikací a zkušenostmi odhadnou, co je pro danou pozici klíčové. U expertního stanoviska však hrozí, že podlehneme klišé a obecným předpokladům. Takovým předpokladem např. je, že úspěšný obchodník by měl být spíše extravert než introvert. Nicméně statistika říká, že mezi extraverzí a úspěšností obchodníků není žádný přímý vztah. Jako mnohem klíčovější se ukazují např. samostatnost, průbojnost, nadhled či racionální přístup k životu.

Druhou nejvyužívanější cestou, jak stanovit klíčové předpoklady nebo rizikové faktory, bývá benchmark, nejčastěji reprezentovaný statistickou normou. V tomto případě ale hrozí, že norma nebude respektovat potřeby, prostředí a strategii právě Vaší firmy. Pod pozicemi se stejným názvem se často může skrývat zcela odlišný obsah nebo přístup. Nejlepší způsob, jak tedy najít optimální mix právě pro Vaši firmu a pozici, je využít stávající zaměstnance k nakalibrování Vašich požadavků. V takovém případě máte jistotu, že model odpovídá skutečně Vaší potřebě a máte možnost si jej ověřit i na reálných lidech a jejich pracovních výsledcích.

Při použití klasické diagnostiky tužka-papír by takový pilot byl velmi náročný z hlediska času, administrace i vyhodnocení. Díky online diagnostice však můžete taková data získat během velice krátké doby, s minimálním úsilím a minimálními časovými nároky. Získáte tak nejen kvalitní nástroj na podporu pro své rozhodování, ale také přesvědčivé argumenty pro manažery. Interpretace už není „velkou magií“ v rukou nezastupitelného odborníka. Výsledky mají oporu v praxi a mohou mít exaktní podobu v číslech (např. procentní soulad s optimem) či např. zjednodušeném barevném semaforu, který rychle identifikuje kandidáty s vysokým či nízkým potenciálem. Je však důležité uvědomit si, že i v takto vysoce sofistikované podobě je diagnostika stále jen nástrojem a pomůckou a její platnost není absolutní. I když model postavíme kvalitně, může v daném konkrétním případu vždy rozhodnout o úspěšnosti nebo neúspěšnosti zaměstnance nějaký zcela jiný faktor mimo diagnostikou sledované oblasti.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 732 350 799

Blog

Co říkají data o loajalitě, motivaci a angažovanosti zaměstnanců

16. 11. 2022

„Mladé lidi je těžké namotivovat a udržet.“, „Loajalitu lidí podpoříte nejvíc zajímavou odměnou a benefity.“, „Po roce...

Implementace psychodiagnostických metod a zpětnovazebních nástrojů do HR systémů a aplikací

10. 11. 2022

Víte, že umíme implementovat naše online nástroje do HR systémů, aplikací, ATS systémů nebo třeba do chatbota? Přečtěte si o...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2022 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.