Barbora Daňková pro Profi HR: Jarní evoluce v TCC online – Multifaktorový osobnostní profil PREMIUM

10. 05. 2023

Přinášíme Vám článek Barbory Daňkové, který vyšel v dubnovém čísle Profi HR. Příjemné čtení!

V TCC online máme rádi evoluci, a tak se snažíme nejen vyvíjet nové metody, ale hlavně vylepšovat ty stávající. V letošním roce jsme připravili velký upgrade našeho nejvyužívanějšího dotazníku, kterým je Multifaktorový osobnostní profil.

Tento dotazník jen v Česku vyplnilo již více než 40 tisíc respondentů. A protože ho personalisté a manažeři stále častěji využívají nejen jako užitečnou inspiraci v rámci výběru nových zaměstnanců, ale také jako zajímavý podklad pro rozvoj jednotlivců i celých týmů, připravili jsme pro ně novou verzi PREMIUM.

Novinek se ale dočkají všichni naši klienti. Kromě pravidelné „údržby“ v podobě nových a stále přesnějších norem a aktualizované verze prostředí pro vyplňování jsme připravili novou svěží grafiku i pro standardní verzi dotazníku. Drobná vylepšení se týkají rovněž názvů škál tak, aby byly ještě srozumitelnější. I ve standardní (neprémiové) verzi výstupu nyní uživatelé najdou kromě celkového výsledku také informaci o rozptylu odpovědí. Rozptyl pomáhá dokreslit představu, zda na bipolární škále respondent volil napříč položkami odpovědi stejně vyhraněně a konzistentně, nebo zda volil odpovědi „z jedné i druhé strany“ a jeho celkový výsledek je tak spíše „kompromisem“ mezi těmito dvěma póly. 

Komplexní pohled na osobnost člověka vč. předpokladů pro manažerský styl a týmové role

Naše první prémiová verze pak přináší řadu dalších inovací. Ti, kdo chtějí získat bohatší výstupy a nové inspirace, v ní najdou novinky typu „person“, propojení výsledku do předpokládaného manažerského stylu, týmových rolí nebo inspirace pro rozvoj v podobě tipů a doporučení vhodných rozvojových aktivit z hlediska formy či rozsahu v návaznosti na osobnostní rysy. Jdeme tak výrazně vstříc trendu využívání Multifaktorového osobnostního profilu pro rozvoj, ať už v rámci onboardingu, nebo jako nástroje pro skutečně personalizovaný a motivující rozvoj zkušených klíčových lidí. A stejné rozšíření jsme připravili i v rámci týmových výstupů. V těch navíc nově figurují i hravé prvky typu word cloudu tvořeného na základě preferencí jednotlivců.

Ukázka z výstupní zprávy dotazníku Multifaktorový osobnostní profil PREMIUM
Graf: Ukázka z výstupní zprávy dotazníku Multifaktorový osobnostní profil PREMIUM

Nová prémiová verze také díky již zmíněným „personám“ zjednodušuje práci s výstupy přímo účastníky a pomáhá si zafixovat stěžejní informace. Snažíme se tak na jednu stranu vyhnout hrubým zjednodušením známým z některých nástrojů typu „červení, žlutí, modří a zelení lidé“ a na druhou stranu usnadnit práci s výstupy laikům, kteří nemají čas ani důvod hlouběji studovat teorii stojící za dotazníkem a potřebují umět rychle a prakticky uchopit své výstupy. A právě „persony“ umožňují hravé a pozitivní pojmenování toho, co je pro danou osobu nejcharakterističtější.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Jaké číslo z průzkumu spokojenosti si máme dát do KPI’s?

24. 06. 2024

Řešíte, jaká čísla z průzkumů spokojenosti, angažovanosti a loajality máte zahrnout do cílů či KPI’s manažerů? Jak...

ROZHOVOR – Šimon Pánek, Člověk v tísni: Můžete něco cítit jako manažer a lídr, ale od určité velikosti organizace už to nestačí a věci je potřeba objektivizovat

21. 06. 2024

V roce 2023 jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum pro humanitární organizaci Člověk v tísni. Jaké byly výsledky, co...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.