Expertní Job Matching je tu pro Vás

Expertní Job Matching Vám během náborového procesu dokáže napovědět, který z kandidátů se z pohledu osobnostních předpokladů na obsazovanou pozici hodí více a který méně. Snadno tak vyberete kandidáty, kteří mají nejlepší předpoklady danou pozici vykonávat a u kterých je největší pravděpodobnost, že je práce bude bavit a vydrží na pozici nejdéle.

Máte například zaměstnance, o kterém si říkáte – „Mít tak ještě někoho podobného.“ Právě tehdy můžete využít Expertní Job Matching – nastavte si osobnostní profil, jako má pan ideální, a náš systém Vám přehledně u kandidátů zobrazí, jak se s ním osobnostně shodují.

Vybírat takto můžete ať už z externích kandidátů nebo hledat skryté talenty uvnitř firmy.

Rozpoznejte svého nejlepšího kandidáta dříve než konkurence

Expertní Job Matching je flexibilní nástroj, který dokáže rychle identifikovat důležité charakteristiky kandidátů/zaměstnanců dle předem nastavených kritérií a jejich shodu s optimálním profilem.

V prvním kroku vytvoříte model ideálního kandidáta. Vyberete psychodiagnostické metody zaměřující se na různé oblasti (osobnostní nastavení, pracovní styl, kariérové směřování, schopnost zvládat zátěž atd.), přiřadíte jim důležitost, resp. jak moc jsou zjištění jednotlivých metod pro Vás významné. Dále v rámci každé metody přiřadíte důležitost jednotlivým zjišťovaným kompetencí z hlediska relevantnosti dané pozice.

ikona lidi

Váš kandidát/zaměstnanec vyplní přiřazené dotazníky. Ihned po vyplnění máte k dispozici informaci o tom, jak je kandidát či zaměstnanec vhodný na pracovní pozici, na kolik je ve shodě s Vámi předdefinovaným ideálním profilem.

Budete-li testovat více kandidátů, online systém bezprostředně po vyplnění seřadí osoby dle jejich shody s profilem pro danou pracovní pozici.

Lze vytvářet neomezené množství profilů pro různé pracovní pozice. Kandidáta vyplní jednou přidělenou psychodiagnostickou baterii dotazníků a Vy uvidíte, pro kterou pracovní pozici má nejlepší předpoklady.

Ve výstupní zprávě najdete souhrnné informace ke každému kandidátovi ze zvolených psychodiagnostických metod.

Funkce Job Matching je zcela zdarma a podporuje Vás, naše klienty, v rychlém získání relevantních informací a identifikaci nejvhodnějších kandidátů dříve, než je získá konkurence.

Expertní Job Matching – skvělý pomocník

 • Vychází z validních a reliabilních psychodiagnostických nástrojů, které byly normované na české pracující populaci. Proto na výsledky psychodiagnostiky se můžete opravdu spolehnout!
 • Sami si můžete vytvářet a upravovat profily Expertního Job Matchingu pro různé pracovní pozice. Můžete si tak vytvořit svůj originální profil pro každou pracovní pozici ve Vaší společnosti!
 • Stejně tak můžete využít předpřipravené profily na typové pracovní pozice nebo se jimi nechat volně inspirovat.
 • S Job Matchingem můžete měřit přesně ty kompetence, které jsou nejdůležitější pro úspěch na dané pracovní pozici. Ale můžete měřit až 107 kompetencí.
 • Job Matching je skvělý pomocník nejen pro identifikaci kandidátů z externích zdrojů, ale pomůže i při identifikaci talentů z vlastních zdrojů.
 • A víte co je na tom nejlepší? Za tuto jedinečnou funkci online psychodiagnostiky, neplatíte vůbec nic. Můžete vytvářet tolik profilů, kolik jen máte pracovních pozic, testovat si, co ve Vaší společnosti platí a hraje prim.

Jak to funguje

 • Vytvoření ideálního profilu

  ▪ vydefinování stěžejních kompetencí pro danou pracovní pozici ▪ použití předpřipravených profilů ▪ úprava předpřipravených ▪ na míru vytvoření profil konzultanty TCC online ▪ zvolení vhodných psychodiagnostických dotazníků a rozhodných kompetencí

 • Testování respondentů

  ▪ poslání pozvánky k vyplňování psychodiagnostické baterie ▪ vyplňování online kdykoliv a kdekoliv ▪ ihned po vyplnění dostupné výsledky

 • Srovnání s ideálním profilem

  ▪ zobrazení seznamu respondentů v pořadí dle shody s ideálním profilem ▪ k dispozici souhrnná výstupní zpráva hodnotící jednotlivé kompetence i podrobná výstupní zpráva

Expertní profily pro jednotlivé pracovní pozice

Expertní Job Matching měří důležité a relevantní oblasti a kompetence, které úzce souvisí s Vámi zvolenou pracovní pozicí. Nevytváříme obecné profily, ale vždy vycházíme z konkrétního typu pracovní pozice. Přesný profil kandidáta si můžete vytvořit sami na základě Vašich zkušeností nebo můžete využít předpřipravené profily pro jednotlivé typizované pracovní pozice.

Celkem můžete vybírat z 19 profilů pro různé pracovní pozice (talent pro obchod, team leader, obchodník, pozice náročné na pozornost a práci s daty, projektový manažer, střední manager, pracovník call centra a mnoho dalších).

 • obchodník
 • team leader
 • manažer

Balíčky Psychodiagnostiky

Vyzkoušejte předpřipravené balíčky psychodiagnostických dotazníků a testů pro jednotlivé pracovní pozice. Vybírat můžete z široké palety pozic a nástrojů.

Objevte své nejlepší kandidáty

Expertní Job Matching umožňuje porovnat kandidáta a jeho shodu se všemi profily pro jednotlivé pracovní pozice, které vytvoříte. Např. kandidát se hlásí na pozici pracovníka call centra, nicméně díky porovnání jeho výsledků napříč všemi profily snadno zjistíte, že z hlediska osobnostních předpokladů je pro kandidáta vhodnější pozice obchodníka.

V takovém případě ihned víte, na jakou pozici se kandidát hodí nejvíce z hlediska osobnostních předpokladů. Díky této originální funkci můžete nabídnou kandidátovi právě takovou pozici!

 • zacílíte na nejvhodnější kandidáty
 • rychle vyselektujete ty nevhodné
 • získáte další podklady a informace pro svá rozhodnutí

Ukázka Expertního Job Matchingu

Cena

Funkce Job matching je dostupná zdarma, včetně knihovny přednastavených 19 typizovaných profilů. Platíte pouze za využitou psychodiagnostiku. Pro případné nastavení Job matchingu na míru nás neváhejte kontaktovat.

Zaujal Vás Expertní Job Matching?

Rádi se s Vámi nezávazně setkáme u dobré kávy a dortu a popovídáme si o Vašich potřebách a přáních, jak nejlépe podpořit náborový proces.

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt