Dotazník spokojenosti a loajality zaměstnanců a jeho přínosy

Potřebujete zjistit, co si Vaši zaměstnanci skutečně myslí? Aneb co může přinést dotazník spokojenosti zaměstnanců firmě…

Hlavní výhody dotazníku průzkumu spokojenosti

Ve firemním prostředí jsou průzkumy spokojenosti zaměstnanců dlouhodobě uznávané jako cenné nástroje pro zmapování názorů a postojů zaměstnanců. Moderní metody pak zjišťují navíc i angažovanost a míru identifikace zaměstnance s firmou.

Hlavním benefitem průzkumu spokojenosti pro firmu je anonymita. Při zjišťování názorů zaměstnanců formou face-to-face rozhovorů prakticky nelze získat relevantní informace. Anonymita zajišťuje lidem možnost se svobodně vyjádřit.

Víte, že..

 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
  PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
 • VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
  VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE

Co umí moderní dotazník pro průzkum spokojenosti zaměstnanců zjistit?

 

Novější a modernější průzkumy spokojenosti pracují již plně na online platformách. To umožňuje nejen vyplnění dotazníků zaměstnanci online, ale i okamžité generování výstupních zpráv. A to včetně nastavení různých parametrů, které mění obsah výstupní zprávy. Díky tomu lze například získat přehled rizikových skupin zaměstnanců, zaměření se jen na otázky, které zaměstnanci hodnotí jako klíčové a více možností hodnocení návratnosti dle různých kritérií. Online zpracování umožňuje i historická srovnání napříč více průzkumy, což dodává výsledkům časovou perspektivu, díky které je možné sledovat změnu v angažovanosti a/nebo identifikaci v čase.

Moderními online průzkumy spokojenosti tak lze získat velmi relevantní informace o názorech zaměstnanců, které mohou tvořit podklad pro cílené intervence tam, kde firmu „tlačí bota“. Díky možnosti nastavení různých třídících kritérií můžete snadno zjistit, že zaměstnanci z určité pobočky či oddělení jsou výrazně méně spokojení, angažovaní a identifikovaní než průměrný vzorek. To vám otevírá cestu k tomu, abyste situaci začali řešit.

 

Průzkum spokojenosti proběhl, co konkrétně mám dělat s výsledky?

Postoje zaměstnanců se mění těžko, ale není to nemožné. Někdy stačí výměna manažera, jindy je třeba zvážit jiný motivační systém apod. Škála intervencí je široká a je třeba zvolit ten správný krok, který povede k větší angažovanosti, spokojenosti a identifikaci zaměstnanců s firmou. Pokud máte potřebné nástroje, umožní vám průzkum spokojenosti jejich přesné zacílení. Pokud ne, můžete je vytvořit až po průzkumu.

Další možností je oslovit firmu, která průzkum spokojenosti dodala. Kvalitní průzkumy jsou tvořeny firmami s dlouholetými konzultantskými zkušenostmi z této oblasti a je tedy velká pravděpodobnost, že by vám dodavatel průzkumu mohl pomoci i s řešením problémů, které průzkum odhalí.

Průzkum spokojenosti je jednou z mála metod, která umožňuje získat nezkreslené informace o postojích zaměstnanců, které jsou základem pro jejich angažovanost a identifikaci s firmou. Jejich správným použitím můžete snadno zjistit, kde vás „tlačí bota“ a potenciální problémy řešit, dokud jsou v zárodku.

Můžete se tak vyhnout vysoké fluktuaci a snížené efektivitě – strašákům každé firmy.

 

Podívejte se, co vše umožňuje náš průzkum spokojenostiozvěte se, rádi Vám vše podrobně představíme.

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt