Zaměstnanecký průzkum s TCC online

04. 07. 2016

Průzkum s TCC online

Hledáte inspiraci pro další práci s Vašimi zaměstnanci? Chcete vědět, kde Vás tlačí bota? Nechte se inspirovat úspěšnými společnostmi a jejich tipy a triky!

Historicky první HR snídaně společnosti TCC online s.r.o. se věnovala stále více aktuálnějšímu tématu – zaměstnaneckému průzkumu. Pozvání k popovídání a sdílení svých zkušeností přijali naši milí hosté – Jan Doleček (personální ředitel, Skanska, a.s), Oldřich Mafek (personální ředitel, Agrotec, a.s.), Elena Recmanová (head of HR, Socialbakers, a.s.) a Barbora Daňková (jednatelka TCC, s.r.o. a TCC, online s.r.o.).

Často se HR profesionálové potýkají s problémem, jak vůbec prodat zaměstnanecký průzkum dovnitř společnosti a přesvědčit nadřízené, že zaměstnanecký průzkum má opravdu reálný smysl a jeho výsledky představují podklad pro cílená opatření. Naši hosté se jednomyslně shodli, že realizace zaměstnaneckého průzkumu má smysl a jeho užitečnost pro firmu je markantní. Pan Doleček ze Skanska, a.s. k tomu dodává: „Já si myslím, že je nejdůležitější vycházet ze strategie firmy. Většina firem má nějakou strategii, která se týká lidí nebo se lidí dotýká. Jestliže to ovlivňují lidi, tak by nás jako organizaci mělo zajímat, jak se ti lidé cítí, jací jsou, co se v té firmě děje. Protože když toto nevím, tak se mi to obtížně řídí.“ Zaměstnanecké průzkumy přinášejí kvantifikovaná data o lidech, na základě kterých lze přijímat cílená rozhodnutí. Při opakovaných průzkumech lze sledovat také posun v jednotlivých oblastech. Tedy víme, v čem se zlepšujeme, zda to, co děláme, má ten správný dopad na lidi ve společnosti.

Jednatelka konzultačních společností TCC, s.r.o. a TCC online, s.r.o. říká: „Zaměstnanecký průzkum je pravděpodobně nejsnazší cesta k reálnému názoru zaměstnanců. Dobrou komunikací můžete podpořit důvěru lidí a podpořit, že to vnímají jako smysluplnou věc. Pokud to bude jenom příkaz „Vyplňte to!“, tak samozřejmě ta chuť a motivace vyplnit a napsat svůj reálný názor je malá. Ale ve chvíli, kdy lidé vědí, že budou zapojeni do návrhů konkrétních řešení, že management se výstupem bude zabývat, že dostanou zpětnou vazbu, tak ta jejich chuť a motivace bude větší“.

Hosté snídaně také poodhalili své praktické tipy a triky jak ze zaměstnaneckého průzkumu vytěžit maximum. Pro společnost Agrotec, a.s. bylo na počátku klíčové definování samotného tématu zaměstnaneckého průzkumu. Oldřich Mafek k tomu dodává: „Loni jsme se rozhodli, že průzkum zopakujeme a hledali jsme téma. Dříve jsme v průzkumech řešili hlavně téma spokojenosti. Nyní jsme se rozhodli, že spokojenost pro nás asi není to hlavní téma. Protože spokojený zaměstnanec se dá vyložit všelijak, ale není jasné, jestli je to to, co firma opravdu potřebuje. Hledali jsme tedy různá témata, jak průzkum posunout a získat tu správnou zpětnou vazbu. My jsme se shodou okolností rozhodli, že je potřeba zaměstnance více zapojit do dění ve společnosti a jít cestou učící se organizace. Chceme zapojit lidi do vzdělávání a chceme posílit jejich zapojení a angažovanost. Proto jsme se rozhodli, že téma průzkumu posuneme směrem od spokojenosti k angažovanosti.“ Ucelenou metodiku měření angažovanosti a identifikovanosti obsahuje právě zaměstnanecký průzkum od TCC online, s.r.o.

A co dále bylo kromě definování tématu prospěšné? Například paní Recmanová ze Socialbakers, a.s. doporučuje nebát se upravovat textaci dotazníku: „Nesmírně užitečné je používat vlastní žargon, upravovat si dotazník, aby to zaměstnanci přijali za své.“ Další důležitou oblastí je otázka anonymity, právě důraz na anonymitu a zapojení externího dodavatele přináší vyšší návratnost odpovědí a přináší reprezentativnější výsledky. Paní Recmanová ze Socialbakers a.s. k tomu říká: „U nás bylo velmi podstatné, že průzkum byl realizován externí firmou, která je profesionální a má to jako svůj core business a je v tom expert.“ Poslední tip přidává paní Daňková z TCC s.r.o. a TCC online, s.r.o. Doporučuje se zaměřit na komunikaci směrem k zaměstnancům, která podpoří celkovou návratnost.

Po úspěšné realizaci sběru dat je možné přistoupit k vytváření závěrečných zpráv. Online zaměstnanecký průzkum od TCC online je plně automatizovaný, tj. po ukončení vyplňování je možné ihned vygenerovat výstupní zprávy. Pro efektivní zacílení následných řešení je vytvořena funkce SMART, která najde nejohroženější skupiny zaměstnanců podle předem zvolených třídících kritérií. Lze tedy velmi rychle identifikovat potencionálně rizikové skupiny a zaměřit své úsilí tím správným směrem.

Zaujal Vás zaměstnanecký průzkum a chtěli byste se o něm dozvědět více? Rádi se s Vámi sejdeme a popovídáme o možnostech a přínosech realizace zaměstnaneckého průzkumu ve Vaší společnosti.ik_zampruzkum

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Jaké číslo z průzkumu spokojenosti si máme dát do KPI’s?

24. 06. 2024

Řešíte, jaká čísla z průzkumů spokojenosti, angažovanosti a loajality máte zahrnout do cílů či KPI’s manažerů? Jak...

ROZHOVOR – Šimon Pánek, Člověk v tísni: Můžete něco cítit jako manažer a lídr, ale od určité velikosti organizace už to nestačí a věci je potřeba objektivizovat

21. 06. 2024

V roce 2023 jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum pro humanitární organizaci Člověk v tísni. Jaké byly výsledky, co...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.