3 důvody, proč využít Multifaktorový osobnostní profil ve verzi PREMIUM

13. 02. 2024

V loňském roce jsme představili prémiovou verzi našeho nejoblíbenějšího dotazníku – Multifaktorového osobnostního profilu. Ta přináší vše, na co jsou dosavadní uživatelé zvyklí, a navíc nové perspektivy. Ačkoli uživatel na vstupu nepozná žádné změny, výstupní zprávy přinášejí nové pohledy. V čem je výstup prémiové verze unikátní? A co z něj zjistíte navíc oproti verzi standardní? Monika Nováková, HR Science Senior TCC online, pro Vás shrnuje 3 hlavní benefity, které prémiová verze přináší.

„Persony“ pomáhají zafixovat stěžejní informace 

Mnohdy dostáváme od našich klientů otázku, zda je vhodné respondentům umožnit nahlédnout do výstupní zprávy. Rozhodnutí samozřejmě necháváme na zvážení každého klienta, ale doporučení za nás je ANO. Je určitě vhodné zvážit, v jaké fázi výstupní zprávu respondentovi poskytnout, ale vnímáme ji jako cenný podklad nejen pro osobní růst, ale i porozumění sobě samým či třeba prohloubení sebereflexe. 

A právě prémiová verze díky tzv. „personám“ zjednodušuje práci s výstupy přímo pro účastníky a pomáhá si zafixovat stěžejní informace. Hravým, a přesto stále odborným neredukujícím způsobem, se tak snažíme usnadnit práci s výstupy laikům, kteří nemají čas ani důvod hlouběji studovat teorii stojící za dotazníkem a potřebují umět rychle a prakticky uchopit své výstupy. A tak si místo toho, abychom memorovali názvy škál a výsledné percentily, můžeme zkrátka odnést informaci, že nás nejvíce charakterizuje persona „pečlivý praktik“ a hned v závěsu „systematický dotahovač“.

Jsou totožné při vyplnění, ale výrazně bohatší ve výstupu

Důležitou informací o verzi PREMIUM je to, že se od verze standardní absolutně neliší na vstupu – respondent tedy při vyplňování nemůže poznat rozdíl. Jediným, zato však výrazným, rozdílem je pak bohatost informací ve výstupní zprávě ve verzi PREMIUM

Zjistíte i předpokládaný manažerský styl vyplývající z osobnostního nastavení

Kromě standardního grafu, interpretací a doporučení tato verze totiž poskytuje i předpokládaný manažerský styl vyplývající z osobnostního nastavení a stejně tak i týmové role, které nám pravděpodobně v týmu budou „sedět“ nejvíce. Pokud je například někdo osobnostně „perfekcionista“, pravděpodobně bude jeho přirozený (autentický) manažerský styl v lecčem podobný. My už samozřejmě víme, že manažerský styl se dá měnit a trénovat, ale osobnostní nastavení se již dramaticky nemění. Pokud Vás tedy zajímá, zda se manažerský styl či týmové role člověka liší od osobnostních preferencí, doporučujeme využít vzájemného propojení s dalšími dotazníky Manažerský styl a Týmové role.

Přináší tipy na vhodné rozvojové aktivity s ohledem na osobnostní rysy

Další inovací PREMIUM verze jsou kromě již zmiňovaných „person“ i tipy a doporučení, jak efektivně podpořit svůj rozvoj pomocí adekvátních rozvojových aktivit právě s ohledem na osobnostní rysy. Jdeme tak výrazně vstříc trendu využívání Multifaktorového osobnostního profilu pro rozvoj, ať už v rámci onboardingu, nebo jako nástroje pro skutečně personalizovaný a motivující rozvoj zkušených klíčových lidí.

Nové perspektivy pohledu na tým

Novinky v rámci prémiové verze dotazníku se rovněž promítly i do týmových výstupů dotazníku. I zde jsou totiž kromě standardního grafu další možnosti, jak se na tým podívat z jiné perspektivy. Týmové výstupy tak například umožňují podívat se na tým skrze tzv. „mapu zastoupení person v týmu“. Opět tak můžeme na první pohled vystihnout, jaké „persony„ jsou v daném týmu nejčastěji zastoupeny.

V neposlední řadě obsahují týmové výstupy verze PREMIUM také typy rozvojových aktivit, které mohou být nejvíce efektivní s ohledem na osobnostní nastavení týmu. „Mapa rozvojových aktivit“ tak může být cenným zdrojem inspirace a tipů pro cílený rozvoj týmu či pro adaptační proces. Jednotlivé aktivity či potřeby jsou pro přehlednost zobrazeny rovnou v grafu, a tak i díky procentuálnímu zobrazení můžeme velmi rychle určit, který typ aktivit bude pro většinu týmu nejvíce efektivní či komfortní.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Jaké číslo z průzkumu spokojenosti si máme dát do KPI’s?

24. 06. 2024

Řešíte, jaká čísla z průzkumů spokojenosti, angažovanosti a loajality máte zahrnout do cílů či KPI’s manažerů? Jak...

ROZHOVOR – Šimon Pánek, Člověk v tísni: Můžete něco cítit jako manažer a lídr, ale od určité velikosti organizace už to nestačí a věci je potřeba objektivizovat

21. 06. 2024

V roce 2023 jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum pro humanitární organizaci Člověk v tísni. Jaké byly výsledky, co...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.