Assessment centrum, assessment testy / Online testy pro assessment centra

Assessment centrum představuje efektivní a moderní metodu výběru zaměstnanců na základě diagnostiky pracovní způsobilosti a potenciálu uchazeče.

Psychodiagnostické dotazníky a testy jsou velmi často důležitou metodou při realizaci assessment centra. Zvláště v případě, kdy assessment centrum probíhá online, je využití kvalitní psychodiagnostiky jako doplňkové metody často doporučované.

Naše společnost TCC online by Vám ráda představila možnosti použití našich online diagnostických testů a dotazníků pro realizaci moderního assessment centra.

 

Hlavní výhody online psychodiagnostiky v procesu assessment centra

K čemu je možné využít online diagnostiku při realizaci assessment centra:

 • psychodiagnostické dotazníky a testy poskytují nový pohled na uchazeče prostřednictvím interpretace výstupů v oblasti osobnostní charakteristiky, motivace a výkonnostních předpokladů,
 • do výstupů se nepromítá subjektivní pohled hodnotitelů, což je pro úspěšné assessment centrum důležité kriterium,
 • rychle testují schopnosti a dovednosti kandidátů v různých oblastech a tím šetří čas hodnotitelům v rámci vyhodnocení assessment centra,
 • dávají hodnotitelům možnost okamžitě pracovat s výsledky psychodiagnostiky i během assessment centra
 • odpadají náklady spojené s administrací dotazníků a testů ve formě tužka-papír,
 • díky širšímu spektru zastoupených metod v assessment centru získáte komplexnější obraz o kandidátovi,
 • výstupní zprávy mohou představovat podklad pro zpětnou vazbu pro kandidáty,
 • online diagnostika představuje způsob efektivního využití ,“volného“ času ostatních kandidátů, v době kdy probíhají osobní pohovory nebo individuální modelové situace
 • mohou sloužit jako preselektivní nástroj pro assessment centrum.

Víte, že..

 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
  PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
 • VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
  VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE

Více se o našich psychologických testech a dotaznících využitelných pro assessment centrum můžete dozvědět zde –psychodiagnostické dotazníky a testy pro assessment centrum .

Pokud se chystáte realizovat assessment centrum, podivejte se i na nabídku služeb naší mateřské společnosti TCC, která Vám umí nabídnout vše od kompletní realizace assessment centra až po katalog modelových situací pro assessment centrum v případě, kdy ho chcete realizovat sami a hledáte inspiraci.

Moderní assessment centrum lze realizovat také kompletně v online podobě. V těchto případech se využívá prostředí běžného internetového prohlížeče. Umožňuje to realizovat kvalitní výběr kandidáta a nábor i v situaci, kdy např. není možné cestovat. Online Assessment centrum je velice přínosné také při posuzování předpokladů a kompetencí kandidátů pro fungování ve vzdálených týmech nebo na home office.

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt