Zaměstnanecký průzkum

Dokažte zaměstnancům, že na jejich názoru záleží

  • Podpoříte loajalitu svých lidí
  • Neztratíte ty, kteří jsou pro Vás klíčoví
  • Automaticky rozpoznáte nejohroženější skupiny zaměstnanců
Zaměstnanecký průzkum je nástroj, který ve firmách podporuje zdravé a efektivní HR procesy. Jde v podstatě o zpětnou vazbu na úrovni celé firmy. Realizace umožňuje zjistit nejen spokojenost, ale také angažovanost, identifikaci (loajalitu) zaměstnanců. Prostřednictvím Zaměstnaneckých průzkumů získáte cenná data, která jsou užitečná pro další HR analýzy.

Přehledné výstupy

Výstupy bezprostředně po průzkumu a rovnou v podobě přehledné prezentace

Angažovanost a identifikace

Kromě spokojenosti změříte i angažovanost a identifikaci (loajalitu) zaměstnanců

Rizikové skupiny

Výstupy jasně ukážou, které skupiny či útvary dosahují lepších či kritičtějších skóre

Dostupné benchmarky

Kromě interního benchmarku můžete mít i relevantní tržní benchmark

Unikátní řešení

Využíváme matematicko-statistické analýzy pro datově podložené návrhy na zvýšení angažovanosti nebo posílení identifikace

Důležitost témat

Zjistíte, co zaměstnance skutečně trápí, u každé otázky měříme i její důležitost

Reference

Ceník

Ceny již od 35 Kč za respondenta. Administrační prostředí a Smart zprávy zdarma. Cenová zvýhodnění s rostoucím počtem respondentů. K dispozici jsou také doplňkové služby.

Přejít na ceník

Ukázky

Přehledné a srozumitelné výstupní zprávy

Ihned po ukončení sběru dat máte k dispozici srozumitelné a přehledné výstupní zprávy, které můžete okamžitě prezentovat top managementu. Při administraci můžete zvolit podrobnost výstupních zpráv, která přesně odpovídá potřebám a účelu průzkumu. K dispozici je zdarma nadstandardní funkčnost tzv. Smart zprávy, která umožňuje filtrovat a generovat výstupy dle libovolných kritérií.

Vyzkoušet

Výstupní zprávy

Podívejte se ukázkové výstupní zprávy, které jsou k dispozici v různých detailech a jazykových mutacích. Potřebujete nějakou konkrétní jazykovou mutaci? Nebojte se a kontaktujte nás. Určitě najdeme řešení.

česky slovensky anglicky polsky německy francouzsky španělsky italsky bulharsky chorvatsky maďarsky rumunsky rusky ukrajinsky srbsky mongolsky turecky arabsky

Více informací

Přehledné výstupy

Výstupy bezprostředně po průzkumu a rovnou v podobě přehledné prezentace

Víme, že rychlost zpracování dat z průzkumu a realizace návazných kroků, včetně včasné komunikace, jsou klíčovým faktorem úspěchu jakéhokoli průzkumu. Proto Vám náš systém zprávy generuje ihned po ukončení sběru dat a rovnou do podoby prezentace. Prakticky ihned tedy můžete s manažery či všemi kolegy sdílet výsledky a diskutovat další možné kroky. Všechny informace jsou jasné, přehledné a srozumitelné pro každého. V záplavě čísel se rozhodně neztratíte.

Výstupy jsou k dispozici bezprostředně po realizaci průzkumu v přehledné prezentaci.

Zaměstnanecké průzkumy zjišťují nejen spokojenost, ale také angažovanost a loajalitu zaměstnanců.

Angažovanost a identifikace

Kromě spokojenosti změříte i angažovanost a identifikaci (loajalitu) zaměstnanců

Spokojený zaměstnanec nebývá automaticky také vnitřně motivovaný nebo silně spjatý s firmou či organizací. To je známá věc. S našimi průzkumy tak snadno zmapujete nejen spokojenost svých lidí, ale také míru jejich angažovanosti, tedy míru jejich vnitřní chuti a motivace dělat něco navíc a zapojovat se do rozvoje společnosti. A stejně tak i míru jejich identifikace s firmou, tedy nakolik se cítí se společností či organizací spjatí, nakolik jsou loajální nebo naopak zda nehrozí, že odejdou. Díky volitelné službě „analýza fluktuace“ pak získáte datově podložené argumenty pro to, čím fluktuaci nejefektivněji ovlivnit a dostat pod kontrolu.

Rizikové skupiny

Výstupy jasně ukážou, které skupiny či útvary dosahují lepších či kritičtějších skóre

Při pohledu na výstupy a data za různá třídicí kritéria, jako je organizační útvar, doba ve společnosti, úroveň řízení, lokalita, věk apod., se člověk může snadno ztratit. Čísel je najednou příliš mnoho a čím komplikovanější je organizační struktura, tím náročnější může být rychlá orientace ve všech datech. Výstupní zprávy z našeho Zaměstnaneckého průzkumu Vám automaticky vyznačí ty hodnoty, na které byste se měli zaměřit, ať už proto, že jsou velmi pozitivní, nebo proto, že jsou kritičtější. Výstupů si můžete generovat celou řadu, nejste omezeni jen na předem definované varianty dle organizační struktury. Díky tzv. Smart zprávě navíc získáte cenný podklad pro případné další analýzy, aniž by byla jakkoli ohrožena anonymita respondentů. 

Výstupy z průzkumů spokojenosti, angažovanosti a identifikace jasně ukážou, které skupiny či oddělení dosahují lepších či kritičtějších skóre.

Zaměstnanecké průzkumy s TCC online: Kromě interního benchmarku můžete mít i relevantní tržní benchmark

Dostupné benchmarky

Kromě interního benchmarku můžete mít i relevantní tržní benchmark

V případě víceúrovňové struktury organizace umožňují reporty dílčích jednotek vždy i srovnání s nadřazenou jednotkou a společností celkově. Manažer každého týmu či útvaru tak má okamžitě k dispozici interní benchmark, díky kterému ví, jak si stojí jeho tým. Pro srovnání s firmami obdobného charakteru nabízíme také tržní benchmark, sestavený tak, aby byl skutečně relevantní. Tedy z dat získaných skrze naše průzkumy u klientů obdobného segmentu a velikosti, a to za období několika posledních let. 

Unikátní řešení

Využíváme matematicko-statistické analýzy pro datově podložené návrhy na zvýšení angažovanosti nebo posílení identifikace

Díky unikátní metodologii a zakomponované analytice ihned ve výstupech zjistíte, co konkrétně může mít vliv na angažovanost lidí nebo jejich identifikaci, tedy loajalitu. Potřebujete-li posílit motivaci či loajalitu lidí, výsledky Zaměstnaneckého průzkumu Vás cíleně navedou, kudy směřovat opatření a další kroky. Díky analýzám našich dat z průzkumů za řadu let můžeme zodpovědně říct, že někdy může k posílení motivace a loajality lidí stačit opravdu málo, resp. nemusí to být vždy o velkých investicích. O vlivu na angažovanost a identifikaci si přečtěte více v článku Zaměstnanecké průzkumy aneb Co je víc – dobrá mzda, nebo dobrý leader?

Využíváme matematicko-statistické analýzy pro datově podložené návrhy na zvýšení angažovanosti nebo posílení identifikace.

V Zaměstnaneckých průzkumech měříme co zaměstnance skutečně trápí, ale také důležitost jednotlivých otázek.

Důležitost témat

Zjistíte, co zaměstnance skutečně trápí, u každé otázky měříme i její důležitost

Kromě míry spokojenosti mohou respondenti v našich průzkumech také uvést, nakolik je pro ně daná otázka důležitá. Díky tomu pak víte nejen to, s čím jsou zaměstnanci více či méně spokojení, ale také, co je pro ně zcela klíčové nebo naopak méně zásadní. Další kroky tak můžete lépe zaměřit do těch oblastí, které Vaši lidé považují za nejdůležitější.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.