Assessment centrum (AC) testy - osobnostní předpoklady uchazečů - srovnání uchazečů

Assessment centrum (AC) se čím dál více prosazuje pro nábor zaměstnanců i v českém prostředí. Jde o metodu výběru z většího počtu uchazečů o pracovní pozici. Tito uchazeči plní stejné úkoly a je tak možné objektivně srovnat uchazeče. Porovnávají se především osobnostní předpoklady nezbytné pro výkon práce, o kterou se ucházejí. Naše společnost TCC online disponuje širokou škálou psychodiagnostických testů a dotazníků pro assessment centrum (AC).

 

assessment centrum (AC) – využití psychodiagnostických/psychometrických testů TCC online

 • naše dotazníky a testy poskytují nový pohled na kandidáty prostřednictvím interpretace výstupů v oblasti osobnostní charakteristiky, motivace, osobnostních předpokladů i výkonnostních předpokladů,
 • výstupy dotazníků a testů jsou objektivní, do výstupů se nepromítá subjektivní pohled hodnotitelů,
 • rychle otestují schopnosti a osobnostní předpoklady uchazečů v různých oblastech a tím ušetří čas hodnotitelům,
 • dávají hodnotitelům možnost okamžitě pracovat s výsledky psychodiagnostiky a udělat si tak rychle představu o osobnostní předpokladech uchazečů
 • odpadají náklady spojené s administrací dotazníků a testů ve formě tužka-papír,
 • díky širšímu spektru zastoupených metod v assessment centru získáte komplexnější obraz o kandidátovi a jeho osobnostních předpokladech,
 • výstupní zprávy online psychometrických dotazníků mohou představovat i podklad pro zpětnou vazbu pro kandidáty,
 • online dotazníky a testy pro assessment centrum mohou sloužit i jako preselektivní nástroj.

Více se o našich psychologických testech a dotaznících můžete dozvědět na stránce:
psychodiagnostické dotazníky a testy pro assessment centra .

Víte, že..

 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
  PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
 • VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
  VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt