Test sluchové paměti

ik_MEMOTest sluchové paměti je zaměřen na krátkodobou sluchovou paměť spočívající v reprodukci slovních podnětů s krátkým časovým odstupem. Je určen pro diagnostiku na všech pozicích vyžadujících krátkodobé zapamatování si informací a faktů, zejména pak pro pozice telefonních operátorů, pracovníků Call center, zákaznické podpory, případně pro přepážkové pracovníky.

Test obsahuje dva subtesty administrované po sobě. Oba subtesty zahrnují 30 slov čtených tempem odpovídajícím běžné řeči.

Výstupem testu je zhodnocení celkové úspěšnosti v testu, srovnání rychlosti i kvality řešení s referenční skupinou a dále pak srovnání úspěšnosti napříč oběma subtesty.

Test je časově omezen. Jeho vyplnění trvá 10 minut čistého času (časový limit nezahrnuje dobu, po kterou se vyplňující seznamuje s instrukcí). Z důvodu vyšší pravděpodobnosti falešně pozitivních výsledků je test doporučen pro prezenční administraci.

Dostupné jazyky

Čeština

Ukázky
Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt