Obchodní profil FULL

ik_OPfullDotazník Obchodní profil FULL je určen pro diagnostiku obchodníků a kandidátů na obchodní pozice.

Dotazník je zaměřen na dvanáct základních obchodních kompetencí rozdělených do třech oblastí: ZÁKAZNÍK, NABÍDKA, PRODEJ. Jednotlivé obchodní kompetence jsou pak sledovány na pozadí nezbytných předpokladů a konkrétních dovedností, včetně identifikace vědomé potřeby rozvoje dílčích kompetencí.

Dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu také srovnání s předdefinovanými minimálními požadavky, konkrétní praktická doporučení dalšího rozvoje včetně stanovení priority a vhodné metody rozvoje a dále také identifikaci tzv. úzkých míst a akcelerátorů v rámci obchodního procesu. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. kompetenční dotazník, obsahuje kontrolní škály upozorňující na případnou nižší platnost výstupů ať už způsobenou menší konzistencí odpovědí nebo snahou volit sociálně žádoucí odpovědi.

Dotazník Obchodní profil FULL doporučujeme administrovat společně s testem Obchodní profil TESTKariérovým kompasem. Alternativou k dotazníku Obchodní profil FULL může být jeho zkrácená a zjednodušená verze Obchodní profil QUICK zaměřená pouze na obchodní dovednosti.

Vyplnění dotazníku trvá cca 25 až 30 minut.

Dostupné jazyky

Čeština Slovenština Angličtina

Ukázky
Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt