Rozhovor s Barborou Daňkovou pro Profi HR: Job Matching – řešení pro efektivní nábor i rozvoj

22. 06. 2020

Co říká Barbora Daňková o Job Matchingu a jeho využitelnosti pro personalisty a manažery? Přečtěte si rozhovor pro červnové vydání magazínu Profi HR?

 

V současné situaci kontinuálních změn lze očekávat zvýšený tlak na rychlost a současně snižování nákladů v procesu náboru i rozvoje zaměstnanců. Job Matching je nástroj, který může být pro personalisty velmi užitečný a s výběrem efektivně pomůže. O tom, jak funguje, jsme si povídali s jednatelkou TCC online Barborou Daňkovou.

dankova

Co vlastně znamená pojem Job Matching?

Job Matching je vyjádření shody kandidáta, jeho předpokladů, dovedností, znalostí a zkušeností s obsazovanou pozicí. V posledních letech společnosti kladou stále větší význam také na soulad s firemní kulturou a hodnotami.

Lze říct, že Job Matching intuitivně vyhodnocuje každý personalista či manažer angažovaný v procesu náboru?

Ano. Pokud ale vyhodnocují intuitivně a opírají se pouze o svůj cit či odhad, mohou být výsledky zkreslené, a to i v případě, že má společnost nastavena standardizovaná hodnoticí kritéria. V praxi se ukazuje, že hodnocení nadřízenými mnohem více odráží přístup, náročnost a individuální měřítka každého manažera a méně vychází z jednotné metodiky a standardů.

To je také důvodem, proč stále více firem využívá online nástroje, jako je např. Psychodiagnostika či Job Matching, které jsou postavené na reálné práci s daty, a proto jsou mnohem objektivnější. Psychodiagnostické dotazníky či testy mohou navíc uchazeči vyplnit online odkudkoli a kdykoli, a firma tak může okamžitě srovnat jejich výsledky s nejúspěšnějšími zaměstnanci, případně s kompetenčním modelem.

Můžete uvést nějaký příklad konkrétního využití Job Matchingu v praxi?

Samozřejmě, Job Matching jsme využili např. při náboru kandidátů do obchodní sítě velké finanční instituce. Na počátku byl nastaven na základě kompetenčního modelu a jeho napojení na čtyři psychometrické nástroje. Po roce používání byla vyhodnocena predikční schopnost na základě reálně dosahovaného výkonu obchodníků. Data ukázala, že Job Matching dokázal identifikovat obchodníky s 2x–3x větší produkcí již při náboru. Kandidáti se shodou vůči Job Matchingu mezi 45–65 % dosahovali poloviční produkce oproti kandidátům se shodou 75–100 %. V tomto případě se velmi efektivně povedlo propojit psychometrické nástroje s definovaným kompetenčním modelem.

Ale příkladů bychom mohli uvést více. Některé další zkušenosti představíme společně s našimi klienty také na Snídani s názvem „Naklonujte si své Superman(k)y a nenechte je uletět“, kterou pořádáme v září v Praze. S obdobným tématem se objevíme se také v říjnu na HRku v Ostravě.

Co je lepší, nastavovat Job Matching vzhledem k pozici nebo vzhledem k dílčím kompetencím?

Obojí je možné. Buď měříme „fit“ celkově na danou pozici, např. obchodník pro privátní klientelu, anebo posuzuji „fit“ vůči definovaným kompetencím potřebným pro danou pozici, např. energie a „drive“, zákaznická orientace, orientace na výkon a výsledky apod. V ideálním případě stavíme Job Matching na reálných datech o úspěšnosti stávajících lidí na dané pozici. Čím více takových dat máme, tím jsou výsledky přesnější.

A co když nemáme dostatečné množství dat?

To nastává poměrně často. Buď na dané pozici nepracuje tolik lidí, nebo se nedaří od všech získat vstupy, případně jsou data nekonzistentní a není je možné srovnávat. Ale s tím si umíme poradit. Můžeme pracovat i s menším počtem dat na vstupu a uplatnit spíše kazuistický přístup, popřípadě data sbírat delší dobu v čase.

(suk)

Zajímá Vás Job Matching? Více informací naleznete na www.tcconline/jobmatching, nebo nás kontaktujte na [email protected]. Rádi Vám pomůžeme s efektivním přijímáním zaměstnanců nebo třeba s výběrem talentů pro rozvojové programy.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 732 350 799

Blog

Co říkají data o loajalitě, motivaci a angažovanosti zaměstnanců

16. 11. 2022

„Mladé lidi je těžké namotivovat a udržet.“, „Loajalitu lidí podpoříte nejvíc zajímavou odměnou a benefity.“, „Po roce...

Implementace psychodiagnostických metod a zpětnovazebních nástrojů do HR systémů a aplikací

10. 11. 2022

Víte, že umíme implementovat naše online nástroje do HR systémů, aplikací, ATS systémů nebo třeba do chatbota? Přečtěte si o...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2022 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.