HR TRENDY A PŘÍLEŽITOSTI  V DOBĚ „POKORONAVIROVÉ“

Asi se, stejně jako my, zamýšlíte nad tím, kam bude směřovat Váš business v době „pokoronavirové“. Ať už se situace na českém trhu práce a v HR oblasti vyvine jakkoli, jedno je zcela jisté – bude jiná než v posledních letech. Pro nás i pro Vás to znamená hledat nové příležitosti a produkty přiblížit co nejvíce aktuálním potřebám klientů.

HR trendy, které očekáváme v době „pokoronavirové"

  • Řada firem bude hledat možné úspory a jednou z oblastí pro redukci nákladů bude i vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.
  • Některé firmy budou nuceny snížit počet zaměstnanců.
  • Na trhu práce bude dostatek volných kandidátů.
  • Věci, které byly pro lidi důležité, jejich postoje a potřeby se změní.

Produkty TCC online mohou pomoci, protože:

  • jsou cenově velmi příznivé pro období, která se nesou ve znamení úspor,
  • jsou snadno dostupné (online) bez ohledu na lokaci lidí,
  • a mohou být modifikovány dle konkrétních potřeb a situace Vašich klientů.

S využitím produktů TCC online pomůžete klientům v jejich aktuálních potřebách.

Příležitosti v HR v době „pokoronavirové“

Podle predikcí v roce 2020 hospodářství poklesne v rozmezí 5 až 15 %.

SMART DEVELOPMENT

Identifikace talentů a lidí s potenciálem

Na vzdělávání bude méně peněz. To znamená, že firmy budou stát jednak před rozhodnutím, do koho mají investice smysl, a také v jakých oblastech. Pro identifikaci lidí s potenciálem či talentů lze využít TCC online Psychodiagnostiku, ideálně ve spojení s Job Matchingem. Výstupy Psychodiagnostiky lze snadno pomocí Job Matchingu propojit s kompetenčním modelem nebo nároky (např. talent pro management, talent pro obchod, talent pro procesy, talent pro analýzy apod.).

Zacílení a volba rozvojových priorit

Pro dobré zacílení a volbu rozvojových priorit, popřípadě rozvoj na míru konkrétním potřebám je možné kromě TCC online Psychodiagnostiky využít také 360°/ 180° zpětnou vazbu přizpůsobenou sobě a situaci na míru. Díky kombinaci klasické hodnotící škály spolu s důležitostí lze pak rozvoj zacílit nejen na nejméně rozvinuté oblasti, ale také na ty, které budou mít největší dopad na efektivní spolupráci uvnitř i vně firmy.

Maximální dopad investic

Firmy budou stát před úkolem, jak při minimální investici do klasických vzdělávacích formátů, maximalizovat dopad a užitek pro účastníky i firmu. Více než kdy dříve bude kladen důraz na využití tzv. training on the job. Skvělým nástrojem pro takovou situaci je Perfeed.

Prefeed je nástroj, který umožní účastníkovi rozvoje získávat strukturovanou, bohatou a konkrétní zpětnou vazbu na zvolená téma. Účastník kurzu/rozvojového programu se může s pomocí Perfeedu již předem připravit, sbírat zpětnou vazbu a podněty od okolí. Na kurz tak přichází s jasnou osobní poptávkou a představou, na čem potřebuje zapracovat. Po kurzu účastník využívá Perfeed k získání zpětné vazby na nově uplatňované znalosti a dovednosti, včetně nových podnětů. Vidí, jak se z pohledu okolí zlepšuje a je po delší dobu na dané téma skutečně koncentrován. Perfeed tak lze (při minimální investici) využívat pro dlouhodobější intenzivní rozvoj a zároveň jasně a kontinuálně měřit jeho účinnost.

Nezaměstnanost na západ od našich hranic již nyní prudce stoupá.

OUTPLACEMENT

Na rozdíl od situace, kdy se firmy loučí s lidmi, kteří nepodávají výkon, nebo jednají v rozporu s hodnotami a pravidly svých zaměstnavatelů, nově se bude muset řada firem rozloučit i s těmi, které by si za příznivějších okolností ráda ponechala.

Podpora těch, kteří musí odejít

Pro mnoho firem tak bude důležité, poskytnout odcházejícím lidem podporu a pomoc a současně si v nich zachovat své příznivce a doporučovatele, ať už v roli budoucích potenciálních zákazníků či obchodních partnerů nebo budoucích zaměstnanců v době opětovného růstu.

Pro tuto situaci lze nabídnout poradenství ve spojení s Psychodiagnostikou TCC online.

Výstupy dotazníků pomohou lidem lépe pojmenovat silné stránky, zvýšit sebevědomí a lépe se připravit na interview a výběrová řízení, která je čekají. Druhým efektem také může být uvědomění si svých předností, motivace a využití situace jako příležitosti uchopit svou další kariéru nově, nejen jako navázání na předchozí zkušenosti.

Počet uchazečů na volnou pozici se pravděpodobně brzy dostane na nejvyšší úroveň za posledních minimálně deset let.

EFEKTIVNÍ VÝBĚR

Na rozdíl od nedávné doby bude nepoměrně více kandidátů a zájemců o nabízené pozice. Vzroste také počet uchazečů, kteří jsou šikovní, mají dobré předpoklady, ale může jim chybět zkušenost v daném oboru. Zároveň se zvýší tlak na rychlost, pružnost výběru a současně i snížení nákladů. Méně firem si bude moci dovolit Assessment centra a pokud, tak jen pro opravdu dobře předvybrané kandidáty.

Efektivní předvýběr a zvýšení pravděpodobnosti, že kandidát uspěje

Pro rychlou, levnou a efektivní preselekci lze využít Psychodiagnostiku TCC online, ideálně ve spojení s Job Matchingem nebo jeho pokročilou verzí, tzv. Success Factor Indexem. Psychodiagnostiku mohou kandidáti vyplnit během velmi krátké doby odkudkoli a kdykoli. A firma poté může získané výsledky okamžitě porovnávat s výsledky těch nejúspěšnějších. Získaná data kontinuálně pomáhají zpřesnit predikci budoucího výkonu nebo případné riziko fluktuace.

Z velkého množství kandidátů lze pomocí srovnání a pořadí vybrat pouze užší skupinu, která postupuje do dalších kol, která již mohou být náročnější na čas zadavatele i kandidátů. Výsledky Psychodiagnostiky lze také zpřístupnit kandidátům, a tím je ocenit a odměnit za čas, který do výběrového řízení investovali a zvýšit tak dobré jméno firmy, jako zaměstnavatele.

Svět pravděpodobně čeká nejhorší recese od třicátých let.

LIGHT PRŮZKUMY

Je možné, že budoucnost nebude přát masivním průzkumům, které firmy někdy ani nedokážou v celé šíři dobře využít a vytěžit. Často jsou schopné reagovat jen na malé množství zjištění. Jisté ale je, že nebude možné stavět na průzkumech dřívějších. Ať už proto, že situace na trhu práce či socioekonomické prostředí obecně bude zcela jiné, anebo proto, že i sami lidé se posunou ve svých hodnotách, postojích či potřebách. Poslední roky data ukazovala, že lidé kladou stále menší důraz na individuální úspěch a výkon a více očekávají ze strany svých zaměstnavatelů péči a jasné směřování od silných leaderů.

Co s tím udělá prožití něčeho, s čím se ještě nikdy za svůj život nepotkali?

Pomůže flexibilní nástroj pro Zaměstnanecké průzkumy

Pro udržení tempa s aktuální situací a získání možnosti přicházet s relevantními řešeními v reálném čase budou pro firmy užitečné takové průzkumy, které budou kratší, rychlejší, časově i finančně efektivnější a více modifikovatelné na aktuální situaci.

Odpovědi jim může dát flexibilní a uživatelsky přívětivý TCC online nástroj pro Zaměstnanecké průzkumy. Výstupy jsou dostupné okamžitě, dle libovolných třídicích kritérií včetně organizační struktury a včetně pokročilých nástrojů pro analýzu dat jako jsou např. SMART zprávy či strojová analýza volných komentářů.

Zaměstnanecký průzkum „Jsme v tom společně“

Pro zmapování aktuálních potřeb lidí, kteří se často nedobrovolně ocitli v režimu home office jsme pro naše zákazníky připravili Zaměstnanecký průzkum „Jsme v tom společně“.

A možná bude všechno jinak…

Ale ať už se stane cokoliv, na naši flexibilitu a schopnost vyjít Vám, našim partnerům, vždy vstříc, se můžete spolehnout.

Ozvěte se nám, rádi s Vámi probereme, jak mohou naše online HR nástroje pomoci v aktuální situaci právě Vám.

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt