Hledáme manažera - Výběr manažerů

Výběr zaměstnanců je pro každou firmu klíčovým prvkem úspěchu. U manažerských pozic to platí dvojnásob. Náklady na jednoho špatně najatého zaměstnance (včetně nižších pozic) prakticky vždy převyšují náklady na kvalitnější výběrové řízení. Správný výběr manažerů je tak zásadním prvkem řízení společnosti a může výrazně ovlivnit celkový chod firmy.

 

Assessment centrum – nástroj pro výběr manažerů

Jednou z nejosvědčenějších metod výběru lidí na manažerské pozice je využití assessment centra. Jedná se většinou o celodenní komplexní několikakolový pohovor s modelovými situacemi, týmovou prací a využitím psychodiagnostiky. Uchazeči o pozici jsou během procesu hodnoceni více nezávislými hodnotiteli, kteří s uchazečem nemají zkušenost a jsou tedy nezaujati.

 

Účelem assessment centra je co nejlépe namodelovat situace, které mohou manažera v jeho budoucí práci potkat a zhodnotit, jak si v nich vede. U manažerských pozic se jedná typicky o práci v týmu, řízení týmu, schopnost dávat konstruktivní zpětnou vazbu, time management a další.

 

Psychodiagnostika a psychometrie – pomoc při výběru manažera

V rámci assessment center jsou také široce využívané psychodiagnostické/psychometrické testy a dotazníky, které celý proces urychlují zejména tím, že umožní během relativně krátké doby zmapovat psychické fungování jedince a tím přibližně určit, zda se na pozici hodí. Nejtypičtějším případem je diagnostika osobnosti, která je využívaná pro širokou škálu pozic. Pro manažerské pozice existují specificky vyvinuté metody měřící manažerský styl. Kromě toho je vhodné administrovat i výkonové dotazníky a dotazníky zvládání zátěže.

 

Zda byl výběr správný, se většinou dozvíte až s časovým odstupem. Abyste nemuseli napravovat škody plynoucí ze špatného výběru, nebojte se investovat do kvalitního nástroje – online psychodiagnostiky!

Víte, že..

 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
  PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
 • VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
  VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE

.

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt