Online psychodiagnostika

Online diagnostika představuje moderní nástroj řízení lidí. Podává informace o osobnosti jedince, pracovní motivaci, schopností zvládat zátěž, manažerském stylu a mnoho dalších užitečných poznatků. Poznáte tak své kandidáty ještě před samotným pohovorem, identifikujete rozvojové potřeby jednotlivců i celých týmů a dostanete do ruky validní a reliabilní výstupy, o které se můžete opřít.

Výhody online psychodiagnostiky

 • Dostupná kdykoliv a kdekoliv – stačí mít přístup k internetu.
 • Přehledné výstupní zprávy podávající informace nad rámec CV a interview.
 • Výsledky pro jednotlivce i celé týmy.
 • Možnost vygenerování týmových výstupů zdarma napříč všemi projekty.
 • Široké pole pro využití v HR procesech.
 • Snadné a uživatelsky komfortní ovládání.

Psychodiagnostické dotazníky a testy

Informace o dotaznících

Nabízíme široké spektrum online psychodiagnostických a psychometrických dotazníků zaměřených na osobnost, motivaci, týmové role, manažerský styl, zvládání zátěže či konkrétní pracovní kompetence.

Dotazníky jsou určeny jak manažerům a obchodníkům, tak i pracovníkům na výkonných pozicích či specialistům. Jejich vyplnění trvá zpravidla do 15 minut, takže velmi rychle získáte v přehledné a srozumitelné podobě klíčové informace a doporučení. Výstupy jsou přehledné, výstižné a velmi konkrétní. Použít je můžete nejen pro diagnostiku jednotlivců, ale i pro týmové profily či průzkumy (např. převládajícího manažerského stylu, odolnosti týmu vůči zátěži apod.)

Dotazníky Vám mohou poskytnout cenný zdroj informací o nově přijímaných zaměstnancích, upozornit Vás jak na výhody kandidáta, tak i případná rizika a mohou Vám pomoci efektivněji a cíleněji vést přijímací pohovor. Jsou i užitečným zdrojem informací pro další rozvoj, práci lektora či kouče.

Některé dotazníky Vám umožňují také přednastavení optimálních profilů, interního benchmarku nebo požadované úrovně kompetencí.

Dotazníky jsou konstruovány tak, aby minimalizovaly riziko zkreslení a stylizace. Na vývoji dotazníků podle standardů EFPA (European Federation of Psychologist´s Associations) se podílejí zkušení psychologové s dlouholetou praxí v oblasti řízení lidských zdrojů, lektoři, sociologové, andragogové. Všechny dotazníky jsou standardizovány na české pracující populaci. Dotazníky jsou průběžně revidovány, prochází různými validizačními studiemi a splňují vysoké nároky na platnost a spolehlivost.

Informace o testech

Nabízíme kvalitní psychodiagnostické a psychometrické testy specifických schopností či znalostí.

Pomocí našich testů můžete rychle ověřit úroveň verbálních předpokladů, abstraktního myšlení, schopnost koncentrace pozornosti, krátkodobou paměť či úroveň znalosti angličtiny. Pro obchodníky je určen test praktického obchodního uvažování.

Testy Vám mohou dát rychlý obrázek o předpokladech zaměstnanců a kandidátů pro dobrý výkon. Využít je můžete rovněž v situaci selekce z velkého počtu kandidátů. Účastníky můžete srovnávat jak z hlediska výsledku v jednotlivých testech, tak i po stránce celkového dosaženého skóre.

Testy jsou konstruovány tak, aby minimalizovaly riziko náhodně správné odpovědi. Testy jsou standardizovány na české pracující populaci, jsou průběžně revidovány, prochází různými validizačními studiemi a splňují veškeré nároky na platnost a spolehlivost.

Vyberte si takové pracovníky, kteří budou dosahovat vyšších obratů!

Na základě diagnostických metod jsme identifikovali klíčové charakteristiky u telefonních operátorů, které se pojí s aktivitou a spokojeností zákazníků. Multifaktorový osobnostní profil je schopen dobře předvídat obě oblasti. Aktivní operátoři identifikovaní Multifaktorovým osobnostním profilem mají až o 25% vyšší obrat a zákaznická spokojenost s těmito operátory je také vyšší.

25%

Zaujala Vás psychodiagnostika a chcete se dozvědět více?

Rádi se s Vámi setkáme na nezávazné schůzce a představíme online psychodiagnostické nástroje pro výběr i rozvoj pracovníků!

Ukázka psychodiagnostiky

 • Osobnostní dotazníky nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu rovněž obsáhlou textovou část zahrnující interpretaci celkového profilu
  Osobnostní dotazníky nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu rovněž obsáhlou textovou část zahrnující interpretaci celkového profilu
 • Pomocí dotazníku pracovního stylu zjistíte např. jestli Váš kandidát je spíš startér nebo dotahovač úkolů.
  Pomocí dotazníku pracovního stylu zjistíte např. jestli Váš kandidát je spíš startér nebo dotahovač úkolů.
 • Ve výstupech naleznete výhody a možná rizika, rozvojová doporučení.
  Ve výstupech naleznete výhody a možná rizika, rozvojová doporučení.
 • Víte, co nejvíce motivuje Vašeho kandidáta? Je to spolupráce s druhými či snad výsledky práce nebo oboje? Vyzkoušejte kariérový kompas.
  Víte, co nejvíce motivuje Vašeho kandidáta? Je to spolupráce s druhými či snad výsledky práce nebo oboje? Vyzkoušejte kariérový kompas.
 • Víte, jak jsou na tom Vaši kandidáti s logickým a abstraktním myšlením?
  Víte, jak jsou na tom Vaši kandidáti s logickým a abstraktním myšlením?
 • Grafické znázornění výsledků dotazníku komunikačního stylu - asertivity.
  Grafické znázornění výsledků dotazníku komunikačního stylu - asertivity.
 • Snadné vyplňování na PC / notebooku / smartphone
  Snadné vyplňování na PC / notebooku / smartphone

Ceník psychodiagnostiky

Zdarma

Administrační prostředí od nás máte navždy zdarma

Od 50 Kč

Ceny dotazníků a testů se pohybují mezi 50 a 300 Kč

Kontaktujte nás

Můžete nám poslat zprávu, budeme Vás kontaktovat, jakmile to bude možné.

Not readable? Change text. captcha txt